QUI KHUYEN HOC NINH HOA

* Ninh Hòa có bao nhiêu vị Tiến sĩ

* Tiến sĩ - Bác sĩ Phạm Mai Sĩ

 * Tiến sĩ hoa - Dương Tấn Nhựt

* Học hàm Giáo sư và các Tiến sĩ Ninh Hòa

 * Cuộc đời và sự nghiệp của Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Phong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bác sĩ Phạm Mai Sĩ trong Ban Sáng Lập Quỹ Khuyến Học Ninh Hoà. Tháng 6/2007 vừa rồi anh Sĩ về VN thăm nhà. Được biết anh thành công và nổi tiếng trong giới y khoa ở Mỹ, nhưng tính tình hoà nhã và khiêm tốn khi nói về mình. Chúng tôi tìm được một bài viết giới thiệu về anh trên một tạp chí ở Mỹ. Xin mời đồng hương Ninh Hoà đọc và biết thêm một nhân tài của đất Ninh Hoà qua lời dịch của Tấn Sơn.

 Các thành viên Ban Sáng lập Quỹ Khuyến Học Ninh Hòa.

từ trái qua : Trần Đức Cảnh, Dương Tấn Long, Lê Lầu, Phạm Mai Sĩ

 

 

Bác sĩ Phạm Mai Sĩ, Giải Thưởng Xuất Sắc Y Khoa 2004

(2004 Excellence in Medical Sciences Award)  

Dr. Pham Mai Si’s Brief Biography

Dr. Si Pham graduated from Ninh Hoa High school (a small city 35 km north of Nha Trang, Vietnam) in 1973 as a valedictorian. From 1973 to 1975 he attended the Sai-Gon University, School of Pharmacy. He left Viet Nam on April 30, 1975 on board of an abandoned Vietnamese Navy Ship (402) with approximately 2000 other. After 2 months in Guam, he was transferred to a refugee camp at Ft. Indian Town Gap, Pennsylvania. He spent two months at the camp.

Sơ lược tiểu sử Bác sĩ Phạm Mai Sĩ

Bác sĩ Phạm tốt nghiệp Trường Trung học Ninh Hoà (một thị trấn nhỏ cách Nha trang 35 km về phía bắc) và được chọn đọc diễn văn dịp lễ bế giảng năm 1973. Từ năm 1973-1975, ông học tại Đại học Dược khoa Sài gòn. Ông rời VN vào ngày 30/04/1975 trên con tàu Hải quân Việt Nam ( 402) với gần 2000 người khác. Sau 2 tháng ở đảo Guam, ông được chuyển tới một trại tị nạn ờ Ft. Indian Town Gap, Bang Pennsylvania và đã ở đó 2 tháng.

He subsequently was accepted by Lebanon Valley College (which was his sponsor), a small liberal art college (with a total of 1000 students) in Annville Pennsylvania. He graduated (Magna Cum Laude) from Lebanon Valley College in 1979 with a B.S. in Chemistry. He was then accepted to the University of Pittsburgh School of Medicine in September 1979, and graduated from that school in 1983. After medical school, Dr. Pham spent 9 years of postgraduate training in general surgery, cardiothoracic surgery, thoracic organ transplantation, artificial heart devices, and research at the University of Pittsburgh. He was trained by world-renown surgeons including Henry T. Bahnson, Thomas E. Starzl, and Mark M. Ravitch, Bernard Fisher, and Bartley Griffith.

Sau đó, ông được trường Lebanon Valley College nhận bảo trợ nhập học, đây là một trường cao đẳng khoa học nhân văn loại nhỏ (có khoảng 1000 sinh viên ), ở Anniville Pennsylvania. Ông tốt nghiệp bằng cử nhân hoá (hạng cao nhất) tại Trường Cao đẳng Lebanon Valle năm 1979. Tiếp theo, ông được Trường Đại học Y khoa Pittsburg nhận vào tháng 9/1979 và tốt nghiệp năm 1983. Sau khi học xong trường y, Bác sĩ Phạm đã mất 9 năm tu nghiệp về giải phẫu tổng quát, giải phẫu tim, cấy ghép các cơ quan trong lồng ngực, bộ phận tim nhân tạo, và nghiên cứu tại đại học Pittsburgh. Ông được đào tạo bởi những phẫu thuật gia nổi tiếng như Henry T.Bahnson, Thomas E. Starzl, Mark M. Ravitch, Bernard Fisher, và Bartley Griffith.

Dr. Pham was subsequently invited to join the faculty of the Department of Surgery at the University of Pittsburgh School of Medicine in 1992. A year later he assumed the position of Director of Adult Heart Transplant Section of that institution. He was recruited to the University of Miami, Miami, Florida to establish a comprehensive Heart/Lung Transplant and Artificial Heart Program in Miami in 1998. He was promoted to Associate Professor with Tenure in 2000, and Professor with Tenure in 2002.

Bác sĩ Phạm được mời gia nhập vào Khoa Giải phẫu của Đại học Y khoa Pittsburgh năm 1992. Một năm sau, ông đảm trách vị trí Giám đốc Bộ phận Cấy ghép Tim cho người lớn của viện này. Ông được Đại học Miami, Florida tuyển dụng để thiết lập toàn bộ Chương trình Tim Nhân tạo và  ghép Tim/Phổi tại Miami vào năm 1998. Ông được đề bạt chức danh Phó Giáo sư năm 2000 và Giáo sư năm 2002.

In addition to running one of the busiest heart transplant program in the world, Dr. Pham was also very interested in basic science researches. His fields of research include transplantation immunology, vascular biology, and various topics in surgery. His research papers were published in prestigious journals, including: Journal of Clinical Investigation, New England Journal of Medicine, Circulation, Circulation Research, Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, and Transplantation. Dr. Pham has received continuous funding for his research since 1993 from various agencies, including the NIH, the American Heart Association, the American Lung Association, and the American College of Surgeons.

Ngoài việc vận hành một chương trình ghép tim bận rộn nhất thế giới, Bác sĩ Phạm cũng rất quan tâm nghiên cứu về khoa học cơ bản. Lĩnh vực nghiên cứu của ông bao gồm miễn dịch học cấy ghép, sinh vật học về mạch và nhiều đề tài phong phú khác về giải phẫu học. Những công trình nghiên cứu của ông được đăng tải trên các tập san uy tín như: Tập san Chẩn trị, Tập san  Y khoa của New England nghiên cứu về Tuần Hoàn máu, Tập san Giải phẫu Tim mạch và Lồng ngực, Bác sĩ Phạm đã liên tục nhận được tài trợ cho những nghiên cứu của ông từ năm 1993 của nhiều cơ quan khác nhau bao gồm: NIH, Hiệp hội Tim của Mỹ, Hiệp hội Phổi của Mỹ, Trường Cao đẳng Phẫu thuật của Mỹ.

Some highlights of Dr. Pham’s achievements:

  • Being a member of the surgical team that performed a combined heart and liver transplantation on the former Governor of Pennsylvania, Robert Casey.
  • Participating in the clinical trial that lead to the FDA approval of the Novacor Left Ventricular Assist Device.
  • Being in the first group to show that tacrolimus  (Prograf) is a better immunosuppressive agents for Heart transplant patient.
  • Being the first to show that infusion of donor bone marrow at the time of heart or lung transplant reduces rejection.
  • Being in the first group that uses of lymphocyte-activated killer (LAK) cells to treat transplant recipients with post-transplant lymphoproliferative disease.
  • Receiving the American College of Surgeons Faculty Fellowship (for research)
  • Receiving an Honorary Doctoral Degree for University of Moron, Argentina.
  • Being in several national television shows on transplantation: A&E channel, Rescue 911 (hosted by William Shatner), Ripley Believe It or Not (A man with two hearts).

The achievement Dr. Pham values the most is his 4 children (2 boys and 2 girls; age range: 2-12).

The memory from Vietnam Dr. Pham cherishes the most is his time at Ninh Hoa high school.

 Một số nét nổi bật về thành tựu của bác sĩ Phạm:

- Là thành viên của kíp mổ ghép tim và gan cho cựu Thống đốc Bang Pennsylvania, Robert Casey.

- Tham gia  việc thí nghiệm bệnh án để cho FDA thông qua dụng cụ hỗ trợ tâm thất trái Novacor.

- Là thành viên của nhóm đầu tiên tìm ra lọai thuốc Tactolimus là tác nhân tốt hơn cho hệ miễn dịch của những bệnh nhân ghép tim.

- Là người đầu tiên tìm ra việc truyền tủy xương trong thời gian ghép tim để giảm thiểu sự đào thải.

- Là thành viên của nhóm đầu tiên sử dụng tế bào LAK trong việc chữa trị cho bệnh nhân ghép nội tạng trong thời gian hậu phẫu.

- Nhận học bổng nghiên cứu sinh của Trường Cao đẳng Phẫu thuật Hoa Kỳ

- Nhận bằng Tiến sỹ danh dự của Đại học Moron, Argentina

- Xuất hiện nhiều lần trên truyền hình về chuyên đề cấy ghép nội tạng của các đài A&E, Rescue 911 ( dẫn chương trình bởi William Shatner ), Ripley believ ie or not (một người có 2 quả tim )

Thành tựu giá trị nhất của Bác sĩ Phạm là 4 người con ( 2 trai, 2 gái, tuổi từ 2- 12 )

Kỷ niệm ở Việt Nam mà Bác sĩ Phạm yêu mến nhất là thời làm học trò ở Trường Trung học Ninh Hòa

Cơ Quan Nghiên Cứu Y Khoa Việt- Mỹ

Về trước

Mọi thông tin về Website xin gởi về webmaster@ninhhoatoday.net