QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

MỤC LỤC SƯU TẦM BIÊN KHẢO

 

SƯU TẦM

BIÊN KHẢO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên các thôn làng ở Ninh Hòa

Có lẽ không người Ninh Hoà nào dám khẳng định mình biết tất cả tên thôn làng ở Ninh Hòa. Những người xa quê thì các địa danh này ngày càng mai một dần trong trí nhớ... Ninh Hoà vừa được nâng thành thị xã. Sắp tới sẽ có những chuyển đổi về tên và địa giới hành chánh,  những cái tên thôn làng thân quen cũ có thể không còn !

Chúng tôi sưu tập lại danh sách những thôn làng ở Ninh Hoà làm bảng ghi nhớ. Qua đó giúp người Ninh Hòa có dịp tìm hiểu, ôn lại, nhắc nhớ khi cần, cho hôm nay và mai sau ...

Dương Ninh

(12/2010)

 

* Tên thôn màu xanh lấy thời điểm khoảng 1990

* Tên thôn màu hồng lấy thời điểm khoảng 1970 

1

Ninh An

 

Thôn Sơn Lộc

Thôn Ngọc Sơn

Thôn Ninh Ích

Thôn Lạc Hòa

Thôn Gia Mỹ

Thôn Phú Gia

Thôn Hoà Thiện 1

Thôn Hoà Thiện 2

 * * *

Thôn Sơn Lộc

Thôn Ngọc Sơn

Thôn Ninh Ích

Thôn Phú Gia

Thôn Hoà Thiện

 

2

Ninh Bình

 

Thôn Bình Thành

Thôn Phước Lý

Thôn Phong Ấp

Thôn Tuân Thừa

Thôn Phụ Đằng

Thôn Hiệp Thạnh

Thôn Hòa Thuận

Thôn Bình Trị

Thôn Tân Bình

 * * *

Thôn Bình Thành

Thôn Phước Lý

Thôn Phong Ấp

Thôn Tuân Thừa

Thôn Phụ Đằng

Thôn Hiệp Thạnh

Thôn Hòa Thuận

Thôn Bình Trị

3

Ninh Diêm

 

Thôn Phú Thọ 1

Thôn Phú Thọ 2

Thôn Phú Thọ 3

Thôn Thạnh Danh

 * * *

Thôn Phú Thọ 

Thôn Thạnh Danh

Thôn Bình Sơn

Thôn Ngân Hà

Thôn Bá Hà

Thôn Thủy Đầm

Thôn Mỹ Lương

 

4

Ninh Giang

 

Thôn Phong Phú 1

Thôn Phong Phú 2

Thôn Mỹ Chánh

Thôn Thanh Châu

Thôn Phú Thứ

Thôn Phú Thạnh

Thôn Hội Thành

 * * *

Thôn Phong Phú

Thôn Mỹ Chánh

Thôn Thanh Châu

Thôn Phú Thứ

Thôn Phú Thạnh

Thôn Hội Bình

Thôn Ninh Thành

5

Ninh Hà

 

Thôn Thuận Lợi

Thôn Hậu Phước

Thôn Mỹ Trạch

Thôn Mỹ Thuận

Thôn Tân Tế

Thôn Hà Liên

 * * *

Thôn Thuận Lợi

Thôn Hậu Phước

Thôn Mỹ Trạch

Thôn Mỹ Thuận

Thôn Tân Tế

Thôn Hà Liên

 

6

Ninh Hải

 

Thôn Đông Cát

Thôn Đông Hải

Thôn Đông Hà

Thôn Đông Hòa

Thôn Bình Tây 1

Thôn Bình Tây 2

 * * *

Thôn Đông Hải

Thôn Đông Hà

Thôn Đông Hòa

Thôn Bình Tây

 

7

Ninh Hưng

 

Thôn Trường Lộc

Thôn Phú Đa

Thôn Tân Hưng

Thôn Gò Sắn

Thôn Phước Mỹ

Thôn Phụng Cang

 * * *

Thôn Trường Lộc

Thôn Phú Đa

Thôn Tân Hưng

Thôn Phước Mỹ

Thôn Phụng Cang

8

Ninh Ích

 

Thôn Phú Hữu

Thôn Tân Ngọc

Thôn Tân Đảo

Thôn Tân Thành

Thôn Tân Phú

Thôn Ngọc Diêm

Thôn Vạn Thuận

 * * *

 

Không có xã Ninh Ích

 

9

Ninh Lộc

 

Thôn Mỹ Lợi

Thôn Tân Khê

Thôn Vạn Khê

Thôn Phong Thạnh

Thôn Ninh Đức

Thôn Tam Ích

Thôn Lệ cam

Thôn Tân Thủy

 * * *

Thôn Mỹ Lợi

Thôn Tân Khê

Thôn Vạn Khê

Thôn Thạnh Đức

(Phong Thạnh+Ninh Đức)

Thôn Tam Ích

Thôn Tân Thủy

10

Ninh Đa

 

Thôn Phước Đa 1

Thôn Phước Đa 2  

Thôn Phước Đa 3

Thôn Vạn Thiện

Thôn Hà Thanh

Thôn Phước Sơn

Thôn Tân Kiều

Thôn Phú Diêm

Thôn Mỹ Lệ

 * * *

Thôn Phước Đa

Thôn Vạn Thiện

Thôn Hà Thanh

Thôn Phước Sơn

Thôn Tân Kiều

Thôn Phú Diêm

Thôn Mỹ Lệ

11

Ninh Đông

 

Thôn Quang Đông

Thôn Phú Nghĩa

Thôn Văn Định

Thôn Phước Thuận

Thôn Nội Mỹ

 * * *

Thôn Quang Đông

Thôn Phú Sơn

Thôn Văn Định

Thôn Phước Thuận

Thôn Nội Mỹ

Thạch Định

Phú văn

 

12

Ninh Phước

 

Thôn Mỹ Giang

Thôn Ninh Yển

Thôn Ninh Tịnh

 * * *

Thôn Mỹ Giang

Thôn Ninh Yển

Thôn Ninh Tịnh

 

13

Ninh Phụng

 

Thôn Xuân Hòa

Thôn Nghi Phụng

Thôn Vĩnh Phước

Thôn Phú Bình

Thôn Điềm Tịnh

Thôn Đại Cát

 * * *

Thôn Xuân Hòa

Thôn Nghi Phụng

Thôn Vĩnh Phước

Thôn Phú Bình

Thôn Điềm Tịnh

Thôn Đại Cát

 

 

14

Ninh Phú

 

Thôn Hội Phú Bắc 1

Thôn Hội Phú Bắc 2

Thôn Hội Phú Nam 1

Thôn Hội Phú Nam 2

Thôn Hội Thành

Thôn Văn Định

Thôn Bằng Phước

Thôn Hang Dơi

Thôn Lệ Cam

Thôn Hội Điền

Thôn Tiên Du 1

Thôn Tiên Du 2

 * * *

Thôn Văn Định hạ

Thôn Bằng Phước

Thôn Lệ Cam

Thôn Phú Điền

(Hội Điền, Hội Phú)

Thôn Tiên Du

15

Ninh Quang

 

Thôn Thạch Thành

Thôn Trường Châu

Thôn Quang Vinh

Thôn Phú Hoà

 Thôn Vạn Hữu

Thôn Thanh Mỹ

Thôn Tân Quang

Thôn Phước Lộc

Thôn Thuận Mỹ

 * * *

Thôn Thạch Thành

Thôn Trường Châu

Thôn Quang Vinh

Thôn Phú Hoà

(Phú Hòa+Vạn Hữu)

Thôn Thanh Mỹ

Thôn Phước Lộc

Thôn Thuận Mỹ

 

16

Ninh Sim

 

Thôn Tân Khánh 1

Thôn Tân Khánh 2

Thôn Tân Lập

Thôn Đống Đa

Thôn Lam Sơn

Thôn Nông Trường

 * * *

Thôn Buôn Sim

Thôn Buôn Lác

Thôn Buôn Dung

Thôn Buôn Tương

Thôn Buôn Xanh

Thôn Tân khánh

17

Ninh Sơn

 

Thôn 1

Thôn 2

Thôn 3

Thôn 4

Thôn 5

* * *

Không có xã Ninh Sơn

 

18

Ninh Tân

 

Thôn Trung

Thôn Nam

Thôn Bắc

Thôn Suối Sâu

* * *

Không có xã Ninh Tân

 

19

Ninh Tây

 

Thôn Xóm Mới

Buôn Sim

Buôn Lác

Buôn Đung

Buôn Tương

Buôn Suối Mít

Buôn Sông Búng

* * *

Không có xã Ninh Tây

 

20

Ninh Thân

 

Thôn Chấp Lễ

Thôn Đại Tập

Thôn Đại Mỹ

Thôn Mỹ Hoán

Thôn Nhĩ Sự

Thôn Đại Hoán

Thôn Tân Phong

Thôn Suối Méc

Thôn Lỗ Bò

* * *

Thôn Chấp Lễ

Thôn Đại Tập

Thôn Mỹ Hoán

Thôn Nhĩ Sự

Thôn Đại Phong

21

Ninh Thọ

 

Thôn Lạc An

Thôn Lạc Bình

Thôn Bình Sơn

Thôn Chánh Thanh

Thôn Ninh Điền

Thôn Xuân Phong

Thôn Lạc Ninh

Thôn Xuân Mỹ

* * *

Thôn Lạc An

Thôn Lạc Bình

Thôn Chánh Thanh

Thôn Ninh Điền

Thôn Lạc Ninh

Thôn Xuân Mỹ

22

Ninh Thủy

 

Thôn Ngân Hà

Thôn Bá Hà 1

Thôn Bá Hà 2

Thôn Thủy Đầm

Thôn Mỹ Á

Thôn Phú Thạnh

Thôn Mỹ Lương

* * *

Không có xã Ninh Thủy

 

23

Ninh Thượng

 

Thôn Đồng Thân

Thôn Tân Tứ

Thôn Đồng Xuân

Thôn Tân Lâm

Thôn Tân Hiệp

Thôn 1

Thôn 3

* * *

Thôn Đồng Xuân

(Đồng Thân+Nghi Xuân)

Thôn Tân Lâm

Thôn Nông Phú

Thôn Quảng Cư

Thôn Vĩnh Thạnh

24

Ninh Trung

 

Thôn Thạch Định

Thôn Mông Phú

Thôn Phú Văn

Thôn Quảng Cư

Thôn Mông Phú

Thôn Vĩnh Thạnh

Thôn Tân Ninh

Thôn Phú Sơn

* * *

Không có xã Ninh Trung

 

25

Ninh Vân

 

Thôn Tây

Thôn Đông

* * * 

Không có xã Ninh Vân

26

Ninh Xuân

 

Thôn Phước Lâm

Thôn Ngũ Mỹ

Thôn Tân Sơn

Thôn Tân Mỹ

Thôn Tân Phong

* * *

Thôn Phước Lâm

Thôn Ngũ Mỹ  

Thôn Tân Mỹ

(Dục Mỹ+Tân Xuân)

Thôn Vân Thạch

27

Thị Trấn

 

Thôn 1

Thôn 2

Thôn 3

Thôn 4

Thôn 5

Thôn 6

* * *

Xã Ninh Hiệp

 

Thôn Mỹ Hiệp

Thôn Vĩnh Phú

* Nếu độc giả phát hiện danh sách còn thiếu sót hoặc có chỗ nào chứa đúng, xin vui lòng cho biết để chúng tôi chỉnh sửa, bổ sung.

 

 

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến: webmaster@ninhhoatoday.net

ninhhoatoday@yahoo.com