QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

MỤC LỤC SƯU TẦM BIÊN KHẢO

 

S Ư U T Ầ M

BIÊN  KHẢO

 

 

 

 

NGÔ VĂN BAN

TÁC GIẢ - TÁC PHẨM

 

 

TÁC GIẢ

Bút hiệu : Vân Ban Thạch, An Định, Lập Định

Tuổi Nhâm Ngọ (1942), khai sinh ghi : 6/5/1943. Sinh tại làng Võ Cạnh, xã Vĩnh Trung, tp Nha Trang (Khánh Hòa). Địa chỉ nhà riêng: Tổ 14, thôn Võ Cang, xã Vĩnh Trung, tp Nha Trang (Khánh Hòa), ĐTNR: 058.3890.097. ĐTDĐ :0902.440.910.

Tốt nghiệp ĐHSP HUẾ. Nhà giáo Ưu tú. Dạy học và Quản lý tại các trường Trung học Ninh Hòa (1970-1974), Trung học Diên Khánh (1974-1977) và PTTH Hà Huy Tập (Nha Trang) (1977-2014). Hưu trí tháng 2/2004.

Hội viên Hội VHNT Khánh Hòa. Hội viên Hội VNDG TP Đà Nẵng. Hội viên Hội VNDG Việt Nam. Chi Hội Trưởng Chi Hội VNDG tại Khánh Hòa (khóa 2010-2015).

TÁC PHẨM

A. SÁCH IN RIÊNG

- SỔ TAY TỪ NGỮ PHONG TỤC TẬP QUÁN VỀ VIỆC SINH, VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG, VIỆC GIỖ NGƯỜI KINH VIỆT NAM, Hội Văn học Nghệ  thuật Khánh Hòa xb, 2008 (Giải B của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa năm 2008). Hội VNDGVN liên kết NXB. Văn hóa Thông tin, tái bản, 2013.

- ĐỊA DANH KHÁNH HÒA XƯA VÀ NAY, Hội VNDGVN liên kết NXB. Văn hóa Thông Tin, Hà Nội, 2010 (Giải Nhì của Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam năm 2008 và Giải A của UBND tỉnh Khánh Hòa năm 2009).

- MỘT SỐ NGHỀ, LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG VÀ VĂN HÓA ẨM THỰC VÙNG ĐẤT KHÁNH HÒA, Hội VNDGVN liên kết NXB. Lao động, Hà Nội, 2011 (Giải Ba A của Hội VNDG Việt Nam năm 2010 và Giải B của UBND tỉnh Khánh Hòa năm 2011.

- CHÂN DUNG CON NGƯỜI QUA CÁI NHÌN VIỆT NAM, Tập 1, Hội VNDGVN liên kết NXB. Dân trí, Hà Nội, 2011 (Giải Khuyến khích của Hội VNDG Việt Nam năm 2007).

- CHÂN DUNG CON NGƯỜI QUA CÁI NHÌN VIỆT NAM, Tập 2, Hội VNDGVN, liên kết NXB. Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 2013 (giải Ba A của Hội VNDG Việt Nam năm 2012, và Giải C của UBND tỉnh Khánh Hòa năm 2013).

- KHẢO SÁT ĐÌNH LÀNG XÃ VĨNH TRUNG (NHA TRANG), NXB. Đà Nẵng, 2012.

- CHUYỆN 12 CON GIÁP QUA CA DAO TỤC NGỮ NGƯỜI VIỆT, Tập 1 và Tập 2, Hội VNDGVN, liên kết NXB. Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 2013, (Giải Ba A của Hội VNDG Việt Nam năm 2005).

- LỊCH SỬ - VĂN HÓA KHÁNH HÒA, NHỮNG GHI CHÉP, NXB. Đà Nẵng,  2014.

B. SÁCH IN CHUNG :

- LƯỢC KHẢO VÀ TRA CỨU VỀ HỌC CHẾ, QUAN CHẾ Ở VIỆT NAM TỪ 1945 VỀ TRƯỚC (đồng tác giả với Nguyễn Công Lý, Lê Trọng Ngoạn), NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 1997.

- TỪ DINH THÁI KHANG ĐẾN TỈNH KHÁNH HÒA (Đồng tác giả với Nguyễn Viết Trung), Hội Văn học Nghệ thuật Khánh Hòa xb, 2004 (Giải khuyến khích Hội VNDG Việt Nam năm 2004) (Giải B của UBND tỉnh Khánh Hòa, 2005).

- VĂN HÓA PHI VẬT THỂ KHÁNH HÒA (Nhiều tác giả), NXB. Văn hóa Dân tộc, Hà Nội, 1999.

- NHÌN LẠI MỘT CHẶNG ĐƯỜNG VĂN HỌC, Trần Hữu Tá chủ biên, NXB. TP. Hồ Chí Minh, 2000.

- ĐỊA CHÍ KHÁNH HÒA (Nhiều tác giả), NXB. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003,

- TÌM HIỂU GIÁ TRỊ LỊCH SỬ VÀ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG KHÁNH HÒA (Nhiều tác giả), NXB. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003.

- DIỆN MẠO VĂN HÓA KHÁNH HÒA (Nhiều tác giả), NXB. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003.

- KHÁNH HÒA, DIỆN MẠO VĂN HÓA MỘT VÙNG ĐẤT, (Nhiều tác giả) : Tập 1 (Tạp chí Văn hóa Thông tin – Hội Văn học Nghệ thuật Khánh Hòa xb, 1998). Tập 2 (Bảo tàng Khánh Hòa – Phân hội Dân gian Khánh Hòa xb, 2000) (Giải Ba của Hội VNDG Việt Nam năm 2000). Tập 3 (Bảo tàng Khánh Hòa – Chi hội Văn nghệ Dân gian Khánh Hòa xb, 2001 (Giải Ba B của Hội VNDG Việt Nam năm 2001). Tập 4 (Bảo tàng Khánh Hòa – Chi hội Văn nghệ Dân gian Khánh Hòa xb, 2002) (Giải Nhì B của Hội VNDGViệt Nam năm 2002). Tập 5 (Bản thảo, 2004) (Giải Khuyến khích của Hội VNDG Việt Nam năm 2004). Tập 6 (Bản thảo, 2005) ((Giải Ba B của Hội VNDG Việt Nam năm 2005). Tập 7 (Bản thảo, 2006) (Giải Ba B của Hội VNDG Việt Nam năm 2006). Tập 8 (Bản thảo, 2007).(Giải Khuyến khích của Hội VNDG Việt Nam năm 2007). Tập 9 (Bản thảo, 2008) (Giải Ba B của Hội VNDG Việt Nam năm 2008). Tập 10 (Bản thảo, 2009) (Giải Khuyền khích của Hội VNDG Việt Nam năm 2009 và đã được Dự án in sách của Hội VNDG Việt Nam in trong năm 2013).

- VĂN NGHỆ DÂN GIAN KHÁNH HÒA – TÁC GIẢ, TÁC PHẨM (Nhiều tác giả), Hội Văn học Nghệ thuật Khánh Hòa xb, 2006.

- VĂN NGHỆ DÂN GIAN KHÁNH HÒA, TUYỂN TẬP 2005-2010, (Nhiều tác giả), Hội Văn học Nghệ thuật Khánh Hòa xb, 2010.

- VĂN HÓA SÔNG NƯỚC MIỀN TRUNG (Nhiều tác giả), NXB. Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2006.

- VĂN HÓA DÂN GIAN ĐÀ NẴNG, CỔ TRUYỀN VÀ HIỆN ĐẠI (Nhiều tác giả), NXB. Đà Nẵng, 2010.

- NGHỀ & LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG ĐẤT QUẢNG (Nhiều tác giả), NXB. Đà Nẵng, 2010.

- ẨM THỰC ĐẤT QUẢNG (Nhiều tác giả), NXB. Đà Nẵng, 2011.

- NGHỀ NÔNG CỔ TRUYỀN VÙNG ĐẤT KHÁNH HÒA XƯA (Đồng tác giả với Võ Triều Dương) Hội VNDGVN, liên kết NXB. Thời đại, Hà Nội, 2013, (Giải Khuyến khích của Hội VNDG Việt Nam năm 2011, Giải B của UBND tỉnh Khánh Hòa năm 2012).

- HÁI LƯỢM VÀ SĂN BẮT CỦA NGƯỜI DÂN VÙNG ĐẤT KHÁNH HÒA XƯA (Đồng tác giả với Võ Triều Dương), Hội VNDGVN, liên kết NXB. Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 2013 (Giải Nhì B của Hội VNDGViệt Nam năm 2012, và Giải B của UBND tỉnh Khánh Hòa năm 2013).

C. THAM GIA LÀM ĐỀ TÀI CÁC CÔNG TRÌNH DO CÁC SỞ BAN NGÀNH TRONG TỈNH KHÁNH HÒA CHỦ TRÌ :

- SỞ VĂN HÓA THÔNG TIN (SỞ VĂN HÓA - THỂ THAO - DU LỊCH): Các Đề tài: - Chùa Hoa ở Khánh Hòa. - Một số làng nghề và nghề truyền thống Khánh Hòa. - Địa chí Khánh Hòa. - Văn hóa biển đảo Khánh Hòa.

- SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO: Đề tài: Lịch sử địa phương, khối 11. - Giáo dục cách mạng giai đoạn 1945-1975 tại tỉnh Khánh Hòa.

- BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY: Đề tài: - Nghiên cứu các địa danh lịch sử, văn hóa tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa phucc vụ giáo dục truyền thống và quảng bá phát triển du lịch.

D. BẢN THẢO

- ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TÍN NGƯỠNG NGƯỜI HOA Ở HUYỆN DIÊN KHÁNH VÀ Ở CÁC HUYỆN TRONG TỈNH KHÁNH HÒA

- ĐƯỜNG QUÊ HƯƠNG (NHỮNG ĐỊA DANH TRÊN ĐƯỜNG 23 THÁNG 10 NHA TRANG – THÀNH) (Bài và Ảnh từng địa danh).

- VĂN HÓA SÔNG NƯỚC KHÁNH HÒA.

- CHỢ Ở KHÁNH HÒA.

- CỦA CHÓ VÀ NGƯỜI …

- TÊN ĐƯỜNG PHỐ TP NHA TRANG, LỊCH SỬ VÀ VĂN HÓA

- VĂN HÓA - PHONG TỤC VIỆT NAM QUA TRANH KHẮC CỦA HENRI OGER ĐẦU THẾ KỶ 20.

- KÉO DÂY - GỌI VÕ HỒNG (sưu tập nhiều bài báo nhà văn Võ Hồng viết và nhiều bài báo viết về nhà văn Võ Hồng, 2000). Tập TƯỞNG NIỆM NHÀ VĂN VÕ HỒNG VỀ CÕI VĨNH HẰNG, 2013.

- NGƯỜI VIỆT CƯỜI QUA CA DAO TỤC NGỮ CÓ TỪ CƯỜI.

- NÔNG CỤ TRONG NGHỀ NÔNG CỔ TRUYỀN VÙNG ĐẤT NAM TRUNG BỘ QUA CA DAO TỤC NGỮ ĐỊA PHƯƠNG (Đồng tác giả với Võ Triều Dương) (Giải B của Hội Văn nghệ Dân gian TP. Đà Nẵng năm 2012).

- NGƯỜI QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG CƯỜI QUA CA DAO TỤC NGỮ ĐỊA PHƯƠNG CÓ TỪ CƯỜI (Giải C của Hội VNDG TP Đà Nẵng năm 2011).

- CHÂN DUNG CON NGƯỜI QUA CÁI NHÌN VIỆT NAM (Tập 3) (Giải BA B của Hội VNDGVN năm 2013)

- NGHỀ LÀM GẠCH NGÓI VÙNG ĐẤT NINH HÒA (KHÁNH HÒA) XƯA (Đồng tác giả với Võ Triều Dương).(Giải BA B của Hội VNDGVN năm 2013).

 - TÌM HIỂU VỀ VÈ CÁC LÁI VÀ VÈ CÁC LÁI TRÊN CON ĐƯỜNG GIAO THƯƠNG VEN BIỂN Ở CÁC TỈNH NAM TRUNG BỘ.

- TÌM HIỂU VỀ VÈ CÁC LÁI VÀ VÈ CÁC LÁI TRÊN CON ĐƯỜNG GIAO THƯƠNG VEN BIỂN Ở CÁC TỈNH QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG VÀ KHÁNH HÒA (Giải B của Hội VNDG TP Đà Nẵng năm 2013).

- CHỢ QUÁN LÀNG QUÊ VÀ TỤC MUA BÁN VÙNG ĐẤT NINH HÒA (KHÁNH HÒA) XƯA VÀ NAY (Đồng tác giả với Võ Triều Dương).

- NGHỀ LÀM THẦY TRONG XÃ HỘI XƯA Ở KHÁNH HÒA (Đồng tác giả với Võ Triều Dương).

E. MỘT SỐ BÀI VIẾT TRÊN CÁC BÁO, TẠP CHÍ :

-Trước 1975 : Việt, Đối Diện, Trình Bầy, Nghiên cứu Văn học, Giáo dục

- Sau 1975 : Báo Khánh Hòa, Khánh Hòa Chủ Nhật, các Tạp chí Trầm Hương, Tạp chí Nha Trang (Hội VHNTKH), Văn hóa Thông tin Khánh Hòa (nay là Văn Hóa Thể thao Du lịch Khánh Hòa), Khoa học Công nghệ và Môi trường Khánh Hòa, Người Làm Báo Khánh Hòa, Mỹ thuật Ngày Nay, Văn nghệ Dân gian Đất Quảng, Làng Việt, Nguồn Sáng Dân Gian (Hội VNDGVN)...

 

Bài liên quan