QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

MỤC LỤC SƯU TẦM BIÊN KHẢO

 

S Ư U T Ầ M

BIÊN  KHẢO

 

 

 

BÁO CHÍ, NGUỒN TƯ LIỆU PHONG PHÚ, GIÁ TRỊ

Ngô Văn Ban

Đa số các nhà nghiên cứu, biên khảo, những nghiên cứu sinh, những người phụ trách việc tuyên truyền, báo cáo, các nhà báo, phóng viên báo đài ... đều coi những bài, những hình ảnh đăng trên nhật báo, tạp chí đã được phát hành là những tư liệu phong phú, sinh động, đầy giá trị. Những bài báo khi được phổ biến đã phản ánh những sự kiện, những nhân vật về văn hóa – xã hội – chính trị - kinh tế, trình bày những quan điểm, nhận định ... của một thời, một giai đoạn lịch sử đã qua trong quá khứ. Tìm về những sự kiện, những con người trong quá khứ, không gì hơn là tìm về những tờ báo, tờ tạp chí xuất bản trong thời gian mình muốn tìm.

Có những người có điều kiện và ham thích sưu tầm, họ đã mua và lưu trữ một số tờ báo, tờ tạp chí, sắp xếp lại theo thời gian, khi cần viết về vấn đề gì đó là họ có sẵn trong tay những tư liệu cần thiết. Có những người tìm mua cho được những tờ báo xuất bản từ xưa như Gia Định Báo, Nam Phong Tạp chí, Ngày Nay ... , đó là những nguồn tư liệu giá trị phản ánh một giai đoạn lịch sử về các mặt của xã hội.

Có người không lưu trữ nguyên tờ báo, tờ tạp chí mà họ cắt những bài báo, những hình ảnh phù hợp với chuyên ngành, chuyên môn của họ, lưu trữ trong những cặp giấy sắp xếp theo chuyên đề. Nếu không có điều kiện, thì Thư viện của tỉnh, thành phố là nơi cung cấp tương đối đầy đủ cho những người không đủ điều kiện mua và lưu trữ báo và tạp chí.

Ngày nay, khi máy vi tính kết nối Internet phổ biến tương đối rộng rãi, việc lưu trữ báo chí ít người đặt ra, khi cần, tìm trên Google là có ngay. Nhưng không phải những sự kiện, những nhân vật, những hình ảnh quá khứ về các mặt đều có trên Google. Một bài viết giá trị về các mặt trong quá khứ có giá trị hơn khi in kèm theo hình ảnh tờ báo, bài báo, nhân vật để minh chứng. Điều đó trên Google không thể có.

Việc sử dụng tư liệu trên báo chí cũng cần có sự phân tích, chọn lọc, chỉ sử dụng những gì phản ánh mà mình thấy thích hợp, thấy đúng sự thật. Chính vì thế, người đọc có những yêu cầu về người viết báo nên phản ánh đúng sự thật những sự kiện về con người, về các mặt trong xã hội, ghi chép cần cẩn trọng, trung thực, khách quan. Nếu có gì sai sót, phải đính chánh kịp thời. Lương tâm của một nhà báo là thế. Có như thế, những người làm công việc ghi chép quá khứ có những tư liệu quý để sử dụng. Không thể dựng lại một thời trong quá khứ với những bài báo thiếu trung thực, những bài viết cẩu thả được.

NVB

Bài liên quan