QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

MỤC LỤC SƯU TẦM BIÊN KHẢO

 

S Ư U T Ầ M

BIÊN  KHẢO

 

 

 

 

 

Lễ cúng đất (cúng lệ) ở

nông thôn Khánh Hoà xưa

KỲ 2

 

 

- Nghi thức lễ cúng đất:

 

Khởi đầu, trước lễ đàn pháp sư cầm cái còi sừng trâu thổi inh ỏi ba hồi dài, với chủ ý báo cho giới cõi âm biết rằng giờ cúng khởi sự. Thầy truyền cho viên tướng đầu sỏ phân bố âm binh bộ hạ theo trợ đàn, chia nhau gìn giữ an ninh ở bốn hướng quanh đàn tràng, các đệ tử tập sự cũng khăn đóng áo dài, thắt lưng bằng dải lụa đỏ đứng phía sau thầy, làm y theo mọi động tác của thầy.

 

Gia chủ lúc này đứng ngoài lễ đàn, pháp sư đứng hướng vào bàn Tổ vái:

 

Phụng thỉnh Thái Thượng Lão Quân Tổ Sư, cập chư tiên sư truyền thọ, thập nhị Tổ Sư kế tục: Chơn, An, Cẩn, Đức, Thông, Đạt, Lịnh Quang, Tín, Ân, Trung, Chánh. Cảm ứng chứng minh thỉnh đồng giáng hạ.

 

Hướng vào bàn Bà Hậu Thổ và bàn Hội Đồng, pháp sư đọc to:

 

Tuế thứ … niên, … nguyệt, …nhật

Khánh Hòa tỉnh, Ninh Hòa huyện, Đồng Thân thôn.

Kim trạch chủ Võ Đệ cẩn cáo: Kim niên thường lệ khao thổ nhất diên (nếu có làm đơn vay đất thì thầy đọc thêm là: cập, tá thổ), hiệp toàn gia nam nữ đại tửu đẳng cẩn cầu, hòa cốc phong đăng, tử tôn bình an miêu duệ...

 

Thầy gọi:

 

Trạch chủ tựu vị (rồi đánh lên ba hồi mõ).

 

Xướng:

 

Thiết lễ tam bái. Nhất bái ngưỡng khấu vu thiên, nhị bái hư vô chứng giám, tam bái nghênh thỉnh Ngũ Phương bản thổ thị chi thần, cập ngũ phương Chúa Ngung, Man Nương, Nguyễn Lương, ngũ phương thần quái thần quan, các nhất lễ tự lập chi nghi. Trạch chủ lễ nghênh tứ bái.

 

Thầy tự xưng:

 

Phục vị: Quyền tri bổn thổ, chức thống tam thiên, thị nhật lương thần, cầu chi tất ứng.

 

Tức vị:

 

Việt Nam quốc, …tỉnh, …huyện, …tổng, …xã, …thôn.

 

Cư phụng: Đạo bảo an, Kim vì trạch chủ Võ Đệ..., hiệp nội gia nam nữ đại tửu đẳng, cẩn dĩ Kim ngân thanh chước, thứ phẩm chi nghị tình chỉ kỳ ư kim niên quý xuân (tháng 3) tiết, cát nhật lương thần, kỳ nhương thổ lệ, thỉnh mệnh đạo lưu, tựu vu gia xứ. Ta thuyết:

 

- Cung thỉnh Thừa Thiên Hoàng Hậu Vạn Phước phu nhân chi thần, thỉnh đáo giáng lâm thỉnh đồng hiệp tọa.

- Kim niên Hành Khiển Hành Binh chi thần, thỉnh đáo giáng lâm thỉnh đồng hiệp tọa.

- Cung thỉnh Tả Thái giám Bạch Mã lợi Vật Quan... hiệp tọa.

- Cung thỉnh Hữu Thái giám Bạch Mã Lợi Vật Quan... hiệp tọa.

- Cung thỉnh Cao Cát Quảng Độ Đại Vương chi thần... hiệp tọa.

- Cung thỉnh Kim Tinh Nương Nương Thần Nữ chi thần... hiệp tọa.

- Cung thỉnh Mộc Tinh Thần Nữ chi thần... hiệp tọa.

- Cung thỉnh Thủy Tinh Thần Nữ chi thần... hiệp tọa.

- Cung thỉnh Hỏa Tinh Thần Nữ chi thần... hiệp tọa.

- Cung thỉnh Thổ Tinh Thần Nữ chi thần... hiệp tọa.

- Cung thỉnh Kim niên bản xứ Thành Hoàng xã lệnh, Thổ Địa Chính Thần...

- Cung thỉnh Đông Phương Trương Nguyên Bá Hủ Mộc chi tinh...

- Cung thỉnh Nam Phương Khắc Nguyên Đạt Hỏa Quan chi tinh...

- Cung thỉnh Tây Phương Triệu Công Minh Kim ngân chi tinh...

- Cung thỉnh Bắc Phương Sử Văn Nghiệp Vị thủy chi tinh...

- Cung thỉnh Trương Ương Lý Xử Chiêu thổ chi tinh...

- Cung thỉnh Chúa Ngung, Man Nương, Nguyễn Lương.

- Cung thỉnh Chúa Lồi Chúa Lạc, Sơn Xuyên cấm kỵ câu trận đằng xà, Thập nhị thời thần, phục thi cố khí, thổ mộc yêu tinh.

- Cung thỉnh kẻ cả chăng là, người sa trong nước, kẻ vào ở trước, khai khẩn đất đai, tiền hiền khai khẩn, hậu hiền khai cư, Tiên sư tư mệnh Táo Quân, Thỉnh đáo giáng lân thỉnh đồng hiệp tọa.

- Cung thỉnh Thổ kỳ, Thổ chủ, Thổ phủ long thần... hiệp tọa.

- Cung thỉnh Thổ trọng, Thổ khanh, Thổ mạch, Thổ mẫu, Thổ gia, quyến thuộc...

- Cung thỉnh Nội gia Viên kỳ, địa trạch ngũ phương, ngũ quỷ thần quan.

- Cung thỉnh Ngoại gia Viên kỳ, địa trạch ngũ phương, ngũ quỷ thần quan.

- Cung thỉnh Tả thanh long, hữu bạch hổ, tiền châu tước, hậu huyền võ.

- Cung thỉnh Thượng tuần thuyền, trung tuần thuyền, hạ tuần thuyền.

- Cung thỉnh Cao Cao chi tổ, hạ cập viễn viễn chi tông, bá thúc đệ huynh cô di tỷ muội, đăng chư hương hồn.

 

Thầy lại mời nội gia viên trạch, ngoại gia viên trạch, chúa tai chúa quái, niên hình nguyệt hại, quỷ mỵ bất trường, khắp hết chư phương, dương thần gia trạch đồng lai hiệp tọa.

Thầy lại mời nội gia viên trạch, ngoại gia viên trạch, âm hồn cô hồn, hữu danh vô vị, hữu vị vô danh, thương vong lỗi lạc, nhất thiết chư vị âm thần, đồng lai hiệp tọa.

Thầy lại mời ma Chiêm ma Chợ ma Mọi ma Rợ hữu danh vô vị, hữu vị vô danh đồng lai hiệp tọa.

Cung thỉnh tiên đáo tiên tọa, hậu đáo hậu tọa, cao giả tọa thượng, thứ giả tọa trung, ty giả tọa hạ, tọa giả định vị.

 

- Phù tán: Tức là tán tụng những lễ vật dâng lên bằng câu vè mỗi câu 4 chữ, đọc ê a theo lối đọc và dân gian, cuối mỗi câu ngắt ngang bằng tiếng mõ. Thầy pháp nào có giọng thanh ấm, đọc cho diễn cảm, sẽ dễ chinh phục chủ gia và người nghe. Cuối lễ cúng, gia chủ sẽ trả công cho thầy đậm. Ở trình độ cao hơn, thầy pháp phải biết Hát Xà Hát Mộc trong lễ cúng đất, mà thời đó chỉ có nhà giàu mới tổ chức nổi. Trong lễ đàn cúng đất có Hát Xà Hát Mộc, phải có 1 thầy chính và 2 thầy phụ.

 

Thầy cũng đứng bộ chân chữ đinh. Khi đọc vè, sau một bài thì xàng qua xàng lại như sau:

 

- Phù hương (đốt hương): Hương là của báu, ở Thất Bửu Sơn, có việc dương gian, lấy hương mà đốt, khói hương nghi ngút, quá tợ rồng bay, thấu đến phương tây, kỳ nam vật lạ, mùi hương thơm xạ, mới gọi rằng hương, thấu đến thập phương, thông tri tam phủ, tư hiến trạch chủ, sở nguyện tùng tâm, chư vị lai lâm, cầu chi tất ứng, mùi thơm lừng lựng, thấu đến thiên đình.

 

- Phù thủy (mời uống nước): Võ Vương thuở trước, khắp hết 9 châu, cả Tây Giang lầu, có Nam Hải thủy, có sắc Thượng Đế, cho xuống Long Vương, dâng nước 4 phương, chảy về 1 ngả, vạn dân thiên hạ, lợi vật lợi nhân, cúng tế chư thần, cây hương bát nước, đã lấy làm thước, lại lấy làm đầu.

 

- Phù tân lang (mời ăn trầu): Hùng Vương thuở ấy, Nam quốc nhi lai, một gái hai trai, ở Tây phương quận, kẻ sau người trước, biến hóa cả ra, cây xanh mướt mướt, lá cũng già già, đuôi phụng nở ra, đầu rìu hợp lại, Hùng Vương ăn phải, mặt đỏ hây hây, hòa thơm hòa cay, hòa ngon hòa ngọt, má đào tươi tốt, môi hạnh vẻ vang, tên đặt Tân Lang, thế gian ưa chuộng, tiên đồng hái xuống, ngọc nữ dâng lên, để mà mời khuyên, dùng trong các việc, đặt làm bàn tiệc, phép có trầu cau.

 

- Phù tửu (mời uống rượu): Rượu là mỹ tửu, ở chốn thượng thiên, bốc thuốc thần tiên, Tiên Bà Vương Mẫu, Tiên Ông dạy nấu, tiêu tửu để dành, Bàn Đào hội cả, xưa Tôn Hành Giả, lấy trộm đem về, trăm thứ mỹ vị, ở trong rượu ấy, truyền để dân ta, Thái Tông làm ra, cho Võ Nương uống, quan yêu dân chuộng, trăm việc đều dùng, yến ẩm tiệc tùng, quân thần hỉ hạ, tam bôi chúc tạ, giữ miễn tiêu sầu, tiên ông một bầu, sống lâu ngàn tuổi, đời đời truyền nối, đơm tế chưng thường, rượu rót ba  tuần, chứng cho trạch chủ, lễ tuy bất túc, tâm kỉnh hữu dư, khả dĩ đoạn trừ, khả dĩ quý tế, chư vị nạp lễ, giáng phước độ sanh, trạch chủ kiền thành, tấn thân sở kiến.

- Phù gỏi cá: Miệng phun nước bạc, đuôi phất cờ vàng, ba tiếng sấm vang, về chầu thủy giới, ba đào hải đới, lưới gặp ngư ông, bắt được đem dâng, làm món gỏi cá.

 

- Phù trư (mời ăn thịt heo): Vốn sanh Hán Quốc, dưỡng dục Liêu gia, tịch tịch dạ hoa, triêu triêu ngọc tỉnh, Kim quốc sở định, Di vực lai du, lễ tác Xuân Thu, Trần Bình tể nhục, đồ nhi thành thục, Y Doãn tác phân, dĩ tế tôn thần, nguyện kỳ nạp lễ, huyết nhục can phủ, ngũ tạng bào lòng, vốn xưa đã dùng, lấy mà đem tế, đời đời truyền để, cứu trợ thế gian, chừ cũng độ sanh, chừ cũng độ tử, đến khi có sự, đem tế quỉ thần, trạch chủ kiềm thành, cúc cung hiến lễ.

 

- Phù kê giả (mời ăn gà): Nhớ thuở xưa Đế Thuấn Công Canh, tưởng ngày nọ Thần Nông trồng trọt, toàn gia phú túc, vạn sự thạnh bình, trạch chủ kiền thành, tấn thân á hiến.

 

Đầu đội Kim Quang, chân đeo cựa sắt, mình bận thất tinh, đêm chưa qua canh, gáy lên một tiếng, giả làm trời sáng, cứu mạnh thường quân, thế gian khi cần, dâng lên cúng tế, thành tâm nạp lễ, cung kiến thành thần.

 

- Phù chúc tư (mời ăn chè cháo xôi): Pháp sư giới thiệu mời xong các món, đoạn nhịp mõ đọc tiếp:

 

Phục vị:

 

Rày khuyên liệt vị chư thần, đến thời hâm hưởng, chứng lễ khai diên, lễ nạp phàm tình, nguyện kỳ trạch chủ, toàn gia nam nữ, đại trung tiểu đẳng, các bảo bình an, chuyên niên khang thái, trạch chủ kiền thành, sơ tuần nhị bái.

 

Chủ nhà lạy hai lạy, gia nhân rót rượu vào 1/3 ly đều hết tất cả các bàn. Duy ở bàn của Cậu Hai Nguyễn Lương, ly rượu phải to, vì Cậu Hai uống rượu dữ lắm. Khi rót rượu mời Cậu, không được nói: Mời Cậu uống rượu, mà phải nói: Mời Cậu “ca lắc” - tiếng Thượng là uống rượu (thầy pháp dạy như vậy, nên đến tận ngày nay mỗi khi cúng rượu mời Cậu Hai, dân làng đều nói “ca lắc”, do tục lệ đã quen).

 

Thầy đọc tiếp:

 

Phục vị:

 

Nhất bái cầu thiên sanh giáng phước (gia chủ lạy 1 lạy)

Nhị bái cầu gia trạch bình an (gia chủ lạy 1 lạy)

Tam bái cầu thân cung tráng kiện (gia chủ lạy 1 lạy)

Tứ bái cầu hoạnh tài vô tai (gia chủ lạy 1 lạy)

Ngũ bái cầu trư dương tể tể (gia chủ lạy 1 lạy)

Lục bái cầu hòa quốc phong đăng (gia chủ lạy 1 lạy)

Trạch chủ đê đầu cúc cung tam bái (chủ nhà lạy thêm 3 lạy nữa).

 

Bây giờ đến lượt “khất âm dương” nghĩa là xin keo. Dân gian thường nói:“Âm phủ lấy vật làm tin, dương gian lấy keo làm tín”. Cách thức xin keo như sau:

 

Dùng hai đồng xu xưa có lỗ, một mặt sơn vôi trắng, một mặt để y cũ. Hai mặt trắng của hai đồng xu biểu tượng cho dương, hai mặt kia biểu tượng cho âm. Hai đồng xu đặt vào trong cái dĩa nhỏ, thầy pháp một tay cầm cái dĩa, còn tay kia để ngửa ra, hai đồng xu đặt trên các ngón, hai mặt trắng đồng xu phơi lên trên. Đoạn thầy đưa bàn tay qua qua lại lại trên những cây hương tại bàn Hội Đồng, miệng van vái. Bất ngờ thầy thả tung hai đồng xu xuống, nếu hai mặt đều trắng hay đều đen thì có nghĩa là thần quỉ không chứng cho lễ đàn này. Còn nếu một mặt đen một mặt trắng ấy là thần chứng. Nếu xin keo không được tức là quỷ thần không chứng, bấy giờ pháp sư đổ thừa cho gia chủ cúng bái mà không thành tâm, rồi dạy cho gia chủ phải thành tâm khấn vái lễ lạy nhiều lần nữa. Trường hợp lần thứ hai pháp sư xin keo cũng không được, bấy giờ gia chủ đâm ra hoảng hốt, vội hối thúc cả gia đình cùng ra thì thụp vái lạy, chạm đầu sát đất. Do thầy pháp nhiều kinh nghiệm, thường xin keo không quá ba lần.

 

Xong xin keo đến phần khai quang điểm nhãn. Trong lễ cúng đất thường phải có hình hai người thế mạng, một nam một nữ vẽ trên giấy, do pháp sư đặt để mà theo hầu hạ chúa quái ngũ phương. Nhà giàu có thì lấy rơm làm bù nhìn mặc áo quần bằng giấy ngũ sắc, vẽ mặt mày cho xinh đẹp.

 

Hai hình nhân đặt trước lễ đàn, pháp sư đứng bộ đinh, tay cầm 3 cây hương, miệng đọc kinh. Đọc đến phần nói về giác quan nào thì cầm hương thư bùa vào giác quan đó. Ví dụ, đọc đến con mắt thì thư các chữ:Án khai huệ nhãn quang minh, cuối nét chữ “minh” thì kéo vòng tựa hình số 2 ngược, rồi thư tiếp 5 chữ: Án lục súc hóa hiện.

 

Bài Chú khai quang điểm nhãn như sau:

 

Tổ sư hích hích giáng nhân gian

Luyện phù luyện chú luyện linh đan

Hành trì cửu khúc đao linh nghiệm

Binh phù ấn quyết Tổ sư truyền

Phụng thỉnh Tổ sư điểm khai quang nhãn (thư nhang ở mắt)

Khai nhãn nhãn quang minh

Phụng thỉnh Tổ sư điểm khai quang nhĩ (thư nhang ở lỗ tai)

Khai nhĩ nhĩ thính thinh

Phụng thỉnh Tổ sư điểm khai quang tỵ (thư nhang ở mũi)

Khai tỵ tỵ giác hinh năng thông

Phụng thỉnh Tổ sư điểm khai quang khẩu (thư nhang ở mũi)

Khai khẩu khẩu năng ngôn năng thuyết

Phụng thỉnh Tổ sư điểm khai quang thủ (thư nhang ở tay)

Khai thủ thủ năng cử, năng chấp, năng chiết

Phụng thỉnh Tổ sư điểm khai quang túc (thư nhang ở chân)

Khai túc túc năng tẩu năng bộ hành

Phụng thỉnh Tổ sư điểm khai quang tâm (thư nhang ở tim)

Khai tâm tâm năng hoan hỉ năng phục tùng.

 

Pháp sư rút khăn ấn vỗ lốp bốp ba cái, xàng qua xàng lại rồi đọc:

 

Bắc Đế xuất hình Bắc Đế trường sinh, cấp cấp như khai quang điểm nhãn thiên tôn.

 

Đọc xong câu này pháp sư bắt ấn Ngũ Lôi, mà trong kinh Pháp Đàn ghi gọn là Quyết Tý, Quyết Ngọ, Quyết Dần. Cách hai tay bắt ấn Ngũ Lôi như sau:

 

Theo khoa Chiêm tinh và Kinh Dịch Đông Phương, dùng bàn tay để tính 12 con giáp được phân bố là: Bốn ngón tay dài mỗi ngón có 4 ngấn (đầu mỗi ngón tay giáp với móng tay cũng tính là 1 ngấn). Ngấn cuối của ngón tay áp út (ngón đeo nhẫn cưới) đặt làm cung tý. Ngón cuối của ngón tay trỏ là cung dần và ngấn đầu của ngón tay giữa đặt làm cung ngọ. Quyết tý là dùng đầu ngón tay cái bấm vào cung tý. Quyết dần là đầu ngón tay cái bấm vào cung dần. Quyết ngọ là đầu ngón cái bấm vào cung ngọ. Hai bàn tay đều làm như nhau trước mặt hai hình nhân rồi đọc mấy câu thần chú:

 

Án tý tả ngọ khai dần xuất hiện.

Án tý tả ngọ khai dần thị hiện.

Án tý tả ngọ khai dần vật hiện.

Án khai quang thậm kỳ diệu.

Án khai nga quang thậm kỳ hình.

Án tả tả khai khai điểm khai quang nhãn.

 

Pháp sư đặt tên cho hai đứa mày là Nguyễn Văn Hầu và Nguyễn Thị Hạ, mày theo hầu hạ ngũ phương, bổn thổ, ngũ phương Chúa Ngung Man Nương, ngũ phương ngũ quỉ thổ quỉ, ngũ phương tác quái thần quan đồng thọ lãnh. Hỏi ai thế cấp, mày nói:

 

Thừa Thái Thượng Tam Ngũ Đô Công, Chức Lục pháp sư thần tự Quang(hoặc tự Chơn, tự Đức... là hiệu của pháp sư) thế cấp. Mày về thưa Chủ vị ngũ phương bổn thổ, ngũ phương Chúa Ngung Man Nương, ngũ phương ngũ quỉ thổ quỉ, ngũ phương tác quái thần quan, cho rõ ràng, từ nay cho đến mai sau, phải bảo hộ Kim vì trạch chủ toàn gia nam nữ đại tiểu đăng, các bảo bình an khang thái. Nhược hậu nhật, tâm tồn lai vãng, nhiễu hại sanh nhân, Kim vì trạch chủ tức tấu thiên đỉnh, pháp sư y luật trị tội.

 

Về thưa chư vị kêu tốt tên cho mày. Án, dê gà chật cửa, hột ngọc giao keo, kéo bình vôi vòng nguyệt (khi đọc đến chữ Án, thì pháp sư cầm 3 cây hương thư nét chữ Án vào mặt hai hình nhân), ngựa hồng voi trắng thế cho chư vị... (kể lại tên các vị thần ở trên), là 2 người vạm vỡ tốt cao, quả cái cẩn phong vàng bạc. Thánh nhân lời nói thật, quí vật tại quý nhân, kể của tốt là hơn người dương thế.

 

Án, lục súc hóa hiện, dĩ ấn thư phù.

 

Dùng hương thư 4 chữ: Tiên Hóa Thành Nhân.

 

Rồi thư 4 chữ: Biến Thiểu Thành Linh.

 

Rồi dùng hương thư từng chữ một: Hằng, Hà, Sa, Số  v.v...

 

- Biến diêm mễ: pháp sư cầm 3 nén hương thư chữ Án vào chén muối và đọc theo thể vãn, tiếng gõ mõ ngắt trường canh:

 

Kệ viết: Phù diêm mễ giả.

 

Ngọc yêu thiên dưỡng, của báu trời sanh. Nhớ thuở xưa Đế Thuấn canh vân, tưởng ngày nọ Thần Nông trồng trọt. Xuân sanh ư giáp ất, hạ tán ư bính đinh, thu liễm ư canh tân, đông tàn ư nhâm quí thủy. Hải sanh diêm mùi càng mỹ vị, gạo Lương Sơn tích để thiên trù. Hưởng chi tắc bảo mãn thiên thu, thực chi tắc trường sanh vạn tuế. Lẫm lẫm giả, gạo Châu tích để, trần trần hồ, lúa hóa vạn bang. Quân ăn một hột biến muôn ngàn, quân ăn lấy hây hây chí khỏe. Nghe ba tiếng thăng chiêu cờ chỉ, quân hết lòng chớ khá tranh khi. Soái dĩ đức chừ tướng dĩ oai, bắt cho đăng ngũ phương tác quái thần quan. Phục thi cố khí, thổ mộc yêu tinh, mà làm lệnh lực dĩ hòa tâm dĩ chính. Oai nghiêm khí giới hởi cho cần, là hởi cho cần. Luyệt chú viết:

 

Sắc diêm mễ linh linh, thủ chấp diêm mễ phân vi nhị khí, Thần Nông, Hoàng Đế, Nghiêu Thuấn, cho bàn đào vu Giang Tân, giá dân giá thiết, dĩ dân vi hắc dĩ mễ vi hoàng, vạn vật tương sanh tích kỳ ngũ cốc, năng cứu nhân dân, trù giới tương thân, vật vi huyền hiến lại âm binh, ngũ phương tác quái thần quan, cập tam thập lục loại, âm hôn cô hồn, tốc tựu đàn trăng, lĩnh kỳ diêm mễ.

 

Thầy lại mời ngũ phương Lý Thuần Phong, tác quái thần quan tốc tựu đàn tràng lãnh kỳ diêm mễ.

 

Thầy lại mời ngũ phương Chúa Lồi Chúa Lạc, sơn xuyên cấm kỵ thập nhị thời thần, phục thi cố khí, thổ mộc yêu tinh, tốc tựu đàn tràng lãnh kỳ diêm mễ.

...

Sắc Đông Thiên Bồng Tương Nguyên Quản, cán mã uất lâm Thành Quận Công Lợi, cha nam thiên Do Văn Nghiệp, trảo nha Quách Nguyên Cảnh, bát cha thị quận tây, bảo đức công minh, chưởng trấn phương trọng Cao Gia Lặc, phù hưng bắc châu Võ Văn Nghiệp...

 

Kệ viết:

 

Châu trần diêm mễ thiểu thành đa

Phân phát ba quân cộng hằng hà

Nhất bá biến thiên, thiên biến vạn

Quân phân đội ngũ trấn viên già.

Đốc áo lệnh hành phân đẳng đạo

Thọ kỳ diêm mễ hỡi ngũ phương, là hỡi ngũ phương.

Án, phược nhật la hề phạt nhật la, vi khôi, vi hỏa, vi đậu.

Án, diêm mễ khí hạ luật lệnh.

 

Trở đầu bè ra ngoài cửa ngõ, để sau khi cúng rồi thì tống bè ra sông suối.

 

Thầy đọc tiếp:

 

Phục vị, thượng lai tam hiến, pháp sự điều viên, dĩ hữu kim ngân, phó lưu thiêu hóa.

 

Đốt vàng mã.

 

NMN

 

Xem tiếp kỳ 3

 

 

Bài liên quan