QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

Mục lục theo tác giả

MỤC LỤC THƠ

 

 

TRANG THƠ

 

 

 

 

 

 

 

 

MÙA BIỂN SÁNG

 

 

Tăm cá quẫy đêm bóng biển

Ới ơi quây lưới trủ dài

Ánh đèn lung linh khơi chuyến

Hừng đêm ánh mắt tận ngoài

 

Đêm xuống dần xế tàn canh

Hụi hè kéo túm tụm vần

Khoang tươi đầy ngời cơi cá

Kéo lên thuyền lẫm hân hoan

 

Khuya cùng tin nhau nghe bạn

Cùng đầy nghe rộn vang cười

Bắc Đẩu ngang hừng đông sáng

Cảnh quê lúm xúm bên trời

 

Gọi tên yêu tình thơ mộng

Ngàn đôi mắt níu nậu giành

Biển xinh giao mùa đôi bóng

Về miền hẹn nụ em anh.

 

 

ĐỖ CÔNG QUÝ