QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

Mục lục theo tác giả

MỤC LỤC THƠ

 

 

TRANG THƠ

 

 

 

 

 

 

 

 

C Ả N H   N H À

 

 

Chẳng phải non bồng, chẳng cõi tiên

Ba gian nhà nhỏ, thú điền viên

Cây si dăm chậu xanh bên cửa

Lan quý mười giò ngát trước hiên

Sớm sớm chăm cây, lòng sảng khoái

Chiều chiều ngắm cảnh, dạ bình yên

Chan hòa cuộc sống vui chân thiện

Chẳng phải non bồng, chẳng cõi tiên

 

 

NGUYỄN CẦU