QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

Mục lục theo tác giả

MỤC LỤC THƠ

 

 

TRANG THƠ

 

 

 

 

 

 

 

T H Á N G  T Ư  T Ô I

 

 

Tháng tư ấy đã xa

Lời từ biệt nghẹn đắng chiều rưng rức

Từ dạo ấy tháng tư tôi chợt mất

Và hình như tôi cũng lạc nụ cười

 

Thôi, xin đừng lay thức tháng tư tôi

Xin bình yên những dấu ngày đã cũ

Xin trong veo giọt sương buồn quá khứ

Lật nhớ mà chi

Tháng tư ấy xa rồi

 

Tháng tư xanh phía người 

Tháng tư trắng phía tôi

Mùa hè mới bắt đầu 

Gió đông rình ngoài cửa

Dỗ lòng quên cái lạnh lùng cắt cứa

Vết thương xưa chưa lành

Nhức nhối vết thương nay

 

Tháng tư ấy xa rồi

Lời yêu ấy trắng mây! 

 

 

PHẠM DẠ THỦY