QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

Mục lục theo tác giả

MỤC LỤC THƠ

 

 

TRANG THƠ

 

 

 

 

 

 

 

ĐI LƯỢM TRÁI Ư *

 

Nghe vẻ nghe ve

Nghe vè lượm ư

Đông hè chẳng biết mấy mươi

Đường đi tấp nập con người

Cái đầu trên núi cái đuôi ở nhà

Đàn ông cho chí đàn bà

Con trai con gái ông già ngược xuôi

Ai ai cũng giỏ cũng gùi

Những rìu những rựa tới lui quá chừng

Trời sinh cây trái trên rừng

Cứu trong thiên hạ đắp nưng cơ hàn

Tháng năm tháng sáu trời hạn khô rang

Trái Ư nó quí hơn vàng mười phân

Kẻ xa cho chí người gần

Trùm ấm Lý trưởng cũng lần, cũng đi

Ư tươi không hái làm chi

Lên tận trại Dầu mà lượm Ư khô

Một ngày nửa dạ ba lô

Cũng đi cho đặng lượm Ư khô trại dầu

Hồi trưa tôi mới hỏi ông Bầu

Hỏi Ư trại Dầu đã rụng hay chưa

Ông Bầu mới nói hồi trưa

Ư vừa mới rụng chứ chưa rụng nhiều

Ban mai cho chí ban chiều

Tổng Trung đi nhiều, Tổng Hạ cũng rất đông

Cất trại đã chật bực sông

Con gái tay chuỗi tay bồng nghênh ngang

Hòn Gục nẫu cốt đã tan

Ba Non, hòn Lớn, hòn Ngang cũng không còn

Thác Bay Ư hãy còn non

Hòn Dù nẫu cốt bon bon tối ngày

Nông dân làm ruộng bỏ cày

Dệt chiếu kéo vải cũng bỏ rảy đi theo

Buôn gà, bán quán, buôn heo

Cũng bỏ nghề cũ đi theo những là

Những người chăn vịt chăn gà

Thầy cúng, thợ mộc đi mà nghênh ngang

Thợ hồ, đan lưới, đốt than

Cũng bỏ nghề cũ băng ngàn nẫu đi

Đói thời ai cũng nghĩ suy

Đồng rưỡi đồng sáu siêng đi cũng có tiền

Ư mà ra trái hàng niên

Nhà giàu bỏ ruộng cũng chuyên giỏ gùi

Chuyện này nghĩ thật quá vui

Kẻ chạy mua gùi người chạy chặt tre

Trái Ư nó đắt quá nè

Thiên hạ không dè may có trái ư

Ngồi buồn nghĩ chuyện tức cười

Tây đặt trạm thuế thu mỗi người mỗi tô

Trùm ấp của xã phơi khô

Giao cho thằng Chệt chở vô Bến Thành

Chặt Ư, Ư ngã ình ình

(thiếu một đoạn cuối)

 

Do ông Đỗ Luyến, 73 tuổi, thôn Điềm Tịnh, xã Ninh Phụng cung cấp (Trích trong CA DAO - DÂN CA NINH HÒA, công trình sưu tầm biên soạn của chủ biên Trần Việt Kỉnh cùng Đỗ Công Quý, Cao Nhật Quyên, Võ Triều Dương, Đỗ Độ - 2006)

 

* Còn gọi là trái lừ ư, một loại trái rừng lớn bằng ngón tay, dùng làm thức uống giải khát