" Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục.

 Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngô Thì Nhậm - Chiếu Lập Học

 

THƯ NGỎ

CHƯƠNG TRÌNH

THƯ VẬN ĐỘNG

BAN SÁNG LẬP

TÀI CHÍNH

Trang

VĂN HÓA - THÔNG TIN

CHÀO MỪNG

10 NĂM HOẠT ĐỘNG

QUỸ HỌC BỔNG NH

2003 - 2013

DANH SÁCH

NHÀ TÀI TRỢ

HÌNH ẢNH

LỄ TRAO HOC BỔNG

DANH SÁCH

HS & SV NHẬN HỌC BỔNG

NĂM 2004

NĂM 2005

NĂM 2006

NĂM 2007

NĂM 2008

NĂM 2009

NĂM 2010

NĂM 2011

NĂM 2012

NĂM 2013

NĂM 2014

NĂM 2015

NĂM 2016

NĂM 2017

NĂM 2018

 

NĂM 2004

NĂM 2005

NĂM 2006

NĂM 2007

NĂM 2008

NĂM 2009

NĂM 2010

NĂM 2011

NĂM 2012

NĂM 2013

NĂM 2014

NĂM 2015

NĂM 2016

NĂM 2017

NĂM 2004

NĂM 2005

NĂM 2006

NĂM 2007

NĂM 2008

NĂM 2009

NĂM 2010

NĂM 2011

NĂM 2012

NĂM 2013

NĂM 2014

NĂM 2015

NĂM 2016

NĂM 2017

NĂM 2018

 

 

 

Các bài viết về Quỹ Học Bổng NH nhân kỷ niệm 10 năm thành lập

Nhớ đêm nhạc gây Quỹ Học Bổng NH - Nha Trang Ngày Về của Tấn Sơn

Video clip các hoạt động Quỹ Học Bổng Ninh Hòa năm 2011

Video clip các hoạt động Quỹ Học Bổng Ninh Hòa năm 2012

 

CHUYỆN HỌC

THÔNG TIN GD

DIỄN ĐÀN HỌC TRÒ

www.ninhhoatoday.net - Website của Quỹ Học Bổng Ninh Hòa

Bài vở xin gởi đến E-mail : ninhhoatoday@yahoo.com

Trang web được thành lập tháng 6 năm 2007

  Liên hệ học bổng :  92B Trần Quý Cáp, Thị trấn Ninh Hòa

E-mail : lienkhoithuc@yahoo.com, Tel : 01262528308

                                             Liên lạc với các thành viên Ban Sáng Lập