QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

MỤC LỤC THÔNG TIN NH

 

 

THÔNG TIN

NINH HÒA

 

 

Công nhận 11 nghề truyền thống,

làng nghề, làng nghề truyền thống

 

15/09/2016

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định công nhận 6 nghề truyền thống, 4 làng nghề và 1 làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2016.

Du khách tham quan làng nghề gốm Lư Cấm Ngọc Hiệp (Nha Trang).

6 nghề truyền thống được công nhận là: Nghề gốm (thôn Trung Dõng, xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh); nghề dệt chiếu cói (tổ dân phố Mỹ Trạch, phường Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa); nghề chế tác đá mỹ nghệ (tổ dân phố Phong Phú 1, phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa); nghề dệt chiếu cói (xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang); nghề gốm Lư Cấm Ngọc Hiệp (tổ 9 Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang); nghề đúc đồng Phú Lộc (tổ dân phố Phú Lộc Tây 1, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh). 4 làng nghề gồm: Làng nghề xoi trầm hương (thôn Phú Hội 1, xã Vạn Thắng, Vạn Ninh); làng nghề chế tác đá mỹ nghệ (tổ dân phố Phong Phú 1, phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa); làng nghề trồng hoa cúc (tổ dân phố Phong Phú 2, phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa); làng nghề đan giỏ cần xé (thôn Suối Cát, xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm). 1 làng nghề truyền thống là làng chế tác đá mỹ nghệ Phong Phú 1, phường Ninh Giang (Ninh Hòa).

Các nghề truyền thống, làng nghề và làng nghề truyền thống này sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi về phát triển ngành nghề nông thôn theo quy định; được hưởng các chế độ ưu đãi về khuyến công, phát triển nghề và làng nghề của tỉnh, các chính sách ưu đãi hiện hành của Nhà nước.

 LÊ HIỀN