QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án Nhà máy Phân bón NPK tại Ninh Hòa

Sau một thời gian nghiên cứu thị trường và nhu cầu phân bón tại địa bàn, NSC quyết định đầu tư xây dựng NM Phân bón NPK tại xã Ninh Xuân (huyện Ninh Hòa). Dự án này được các cơ quan chức năng nghiên cứu, tìm hiểu mức độ ảnh hưởng môi trường tại một số tỉnh đã có NM. Hiện tại, UBND tỉnh đã đồng ý về mặt chủ trương để NSC đầu tư xây dựng NM Phân bón NPK công suất 50 ngàn tấn/năm với tổng vốn hơn 71 tỷ đồng. Giai đoạn I, NM có công suất hoạt động 25 ngàn tấn NPK/năm, sản xuất loại phân hỗn hợp 1 màu (20 ngàn tấn/năm) và phân trộn 3 màu (5 ngàn tấn/năm). Các công đoạn như: nhập nguyên liệu, nghiền, tạo hạt, sấy, làm nguội, sàng, đóng bao… đều được đơn vị thực hiện theo quy trình quản lý, vận hành chặt chẽ. Ông Trầm Kim Dũng - Phó Giám đốc NSC - cho biết: NM sản xuất phân bón NPK không gây ảnh hưởng môi trường vì không có nước thải. Vấn đề bụi và tiếng ồn được NSC lên phương án cách ly, thu gom bụi chặt chẽ. Trước khi ra ngoài, gió nóng trong công đoạn sấy được đưa qua hệ thống khử bụi bằng cyclon làm sạch…

Hiện nay tại Việt Nam, năng lực sản xuất phân NPK đạt khoảng 3 triệu tấn/năm. Các NM sản xuất phân bón NPK có công suất dao động từ 20 ngàn đến 350 ngàn tấn/năm. Tại miền Trung - Tây Nguyên, 6 NM sản xuất phân NPK chỉ có quy mô trung bình. Riêng các tỉnh: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên chưa có NM phân bón NPK. Trong khi đó, mỗi năm Việt Nam phải nhập khoảng 2,4 triệu tấn phân các loại… Đây chính là cơ hội để NM Phân bón NPK Ninh Hòa phát huy hiệu quả. Theo ông Trầm Kim Dũng, NM phân bón NPK sẽ đáp ứng nhu cầu phân bón trồng mía của Công ty khoảng 5 ngàn tấn/năm (dự kiến những năm sau cần 10 ngàn tấn/năm). Ngoài ra, Công ty còn sản xuất phân bón NPK cung cấp cho những người trồng mía tại các NM đường trong khu vực khoảng 15 - 20 ngàn tấn/năm. Đơn vị sẽ vươn ra thị trường khu vực miền Trung - Tây Nguyên để cung cấp phân bón cho các loại cây công nghiệp đang phát triển mạnh như: cà phê, cao su, hồ tiêu, sắn… với sản lượng tiêu thụ khoảng 20 - 30 ngàn tấn/năm. Dự án này sẽ góp phần quan trọng trong việc phát triển sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm của Công ty.

Từ khi đi vào hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, NSC đã có những bước cải tiến đáng kể để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời tiêu thụ sản phẩm của nông dân. Công ty có nhu cầu sản xuất đường ngày càng lớn. Trên cơ sở cải tạo, nâng cấp máy móc, thiết bị, niên vụ 2007 - 2008, công suất ép mía của NM Đường Ninh Hòa đã nâng lên 1.800 tấn mía ngày (tăng hơn trước đây 300 tấn mía/ngày). Trong đó, sản lượng mía ép hơn 279 ngàn tấn (tăng 35,6% so với niên vụ trước), sản lượng đường thành phẩm đạt gần 28,6 ngàn tấn (tăng hơn 33,5% so với niên vụ trước). Theo kế hoạch, niên vụ 2008 - 2009, NM sẽ hoạt động với công suất 2.000 - 2.200 tấn mía/ngày; đồng thời tiếp tục nâng cao sản lượng cây mía và sản xuất đường thành phẩm. Trong khi vùng mía nguyên liệu không tăng thêm về diện tích, việc sử dụng phân bón NPK là một trong những giải pháp để NSC nâng cao năng suất cây mía cho nông dân, đồng thời nâng cao năng suất đường.

Trong phát triển nông - lâm nghiệp, những năm gần đây, việc sử dụng phân bón NPK tăng lên đáng kể. Nếu như năm 1986, người nông dân bón 45,6kg NPK/ha thì hiện nay sử dụng hơn 179,7kg NPK/ha. Theo dự báo, những năm tiếp theo, nhu cầu sử dụng đất phi nông nghiệp tăng cao, đất nông nghiệp càng trở nên hiếm hoi. Do đó, việc tăng năng suất cây trồng trên những diện tích đất nhỏ hẹp là nhu cầu của nông dân, mà phân bón NPK đóng vai trò quan trọng. Qua các nghiên cứu của Công ty, người nông dân sử dụng phân bón NPK sẽ giảm được suất đầu tư dinh dưỡng cho cây trồng nhưng thu được nông sản có năng suất và chất lượng cao hơn so với phân bón đơn chất. Phân bón NPK cũng góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường do việc sử dụng phân thừa đạm gây nên, chống thoái hóa đất, góp phần bảo vệ cân bằng sinh thái và sự màu mỡ của đất…

NM Phân bón NPK Ninh Hòa đi vào hoạt động sẽ giải quyết được nhiều vấn đề cho ngành Nông nghiệp cũng như Công nghiệp của địa phương. Đặc biệt, hoạt động sản xuất của NM sẽ góp phần vào tốc độ tăng trưởng công nghiệp do chính sản phẩm phân bón mang lại và nâng cao sản lượng đường thương phẩm từ cây mía. Tính toán hiệu quả kinh tế của NM phân bón NPK, NSC dự kiến sẽ hoàn vốn có chiết khấu trong vòng 7 năm 3 tháng.

ĐẠI HẢI 

Về trước

Mọi thông tin về Website xin gởi về webmaster@ninhhoatoday.net