QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thành công mới của Công ty Yến sào Khánh Hòa

Nhà yến ở Nha Trang

Dự án thực nghiệm “Âp nở nhân tạo, nuôi chim yến hàng qua từng giai đoạn phát triển” của Công ty Yến sào Khánh Hòa do Ông Lê Hữu Hoàng, Giám đốc Công ty, Chủ nhiệm đề tài và các cộng sự đã đạt được Giải Nhất tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa lần 2 (năm 2006 – 2007)

Đây là một trong những công trình nghiên cứu mới về đặc điểm sinh học của chim yến hàng mà Công ty Yến sào Khánh Hòa nghiên cứu và đã thực hiện rất thành công. Để thực hiện công trình này Công ty Yến sào Khánh Hòa đã tận dụng trứng không ấp tự nhiên khi thu hoach vụ 1 đưa vào ấp nở nhân tạo để nhân đàn chim yến. Đề tài đã nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ, kỹ thuật ấp nuôi chim yến hàng theo phương pháp ấp nở nhân  tạo cũng như các thiết bị  phục vụ quy trình một cách hoàn chỉnh. Quy trình kỹ thuật này bao gồ viẹc nghiên cứu thực nghiệm các điều kiện kỹ thuật để ấp nở trứng như điều kiện nhiệt độ, độ ẩm, chế độ đảo trứng, phương pháp phân loại trứng, ... Xây dựng quy trình nuôi chim con qua từng giai đoạn phát triển bao gồm nghiên cứu nguồn thức ăn phù hợp, điều kiện môi trườn nuôi, cách thức cho chim ăn, phương pháp tập bay cho chim. Quy trình đã nghiên cứu các trang thiết bị do chính Công ty Yến sào Khánh Hòa chế tạo thành công phục vụ cho việc ấp nở trứng và nuôi nhân tạo chim con như máy ấp trứng điều khiển tự động, máy nuôi chim con và một số các thiết bị quan trọng khác như tổ yến mô phỏng, vật liệu gỗ làm giá tổ chim yến, âm thanh và dung dịch tác dụng đặc biệt của ngành nuôi chim yến.

Thực hiện thành công công trình nghiên cứu "Ấp nở nhân tạo, nuôi chim hàng qua từng giai doạn phát triển" của Công ty Yến sào Khánh Hòa đã mang hiệu quả cao, gia tăng quần thể chim yến ở các đảo yến, phát triển các hang yến mới bằng cách di đàn chim con ấp nở vào các hang yến. Trong thời gian vừa qua, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã triển khai áp dụng quy trình ấp nuôi nhân tạo chim yến để tăng đàn chim yến, số lượng quần thể chim yến ở các đảo, phát triển các hang yến mới bằng cách di đàn chim con ấp nở vào các hang yến mới này tại các cụm đảo thuộc huyện Ninh Hòa (Hòn Đỏ, Hòn Mai), Vạn Ninh (Hòn Đôi, Cỏ Ống), trong Vịnh Nha Trang có Hòn Rơm, Hải Đăng và nhiều hang yến phát triển mới, Cam Ranh (Hòn Mũi, Hòn Trứng, Hòn Tý, Bình Ba). Số lượng chim yến bổ sung đã thích nghi tốt, hòa nhập với bầy đàn quần thể chim yến tại các cụm đảo này. Tính đến năm 2007, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã phát triển thêm 21 hang yến, nâng tổng số hang yến phát triển là 83 hang, đây là cơ sở, nền tảng tăng sản lượng yến sào, phát triển quần thể đàn chim yến, tài nguyên thiên nhiên, động vật quý hiếm theo định hướng bền vững. Là một trong những yếu tố nhằm duy trì và phát triển đàn yến, bảo vệ đa dạng sinh học về mặt da dạng di truyền học. Với kết quả đó, sản lượng yến sào khai thác liên tục phát triển qua các năm. Thực tiễn đã chứng minh : Công ty Yến sào Khánh Hòa tăng sản lượng khai thác từ các năm qua, sản lượng thành phẩm, sản lượng khai thác, tăng thu nộp ngân sách cho tỉnh nhà, năm 2007 nộp ngân sách trên 51 tỷ đồng.

Mục tiêu của đề tài này là tạo một quy trình nuôi chim yến hàng nhân tạo đạt hiệu quả cao nhất, giảm chi phí đu tư thấp nhất trên cơ sở phù hợp với điều kiện của Việt Nam và phát triển bền vững. Phát triển quần thể chim yến hàng tại Việt Nam có ý nghĩa to lớn về bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn và phát triển đàn chim yến là động vật hoang dã quý hiếm cần quản lý và bảo vệ theo công ước CITEC của Liên Hiệp Quốc, Nghị định 48/CP, Nghị định 32 của Chính phủ. Chim yến ăn nguồn thức ăn côn trùng trong thiên nhiên, bảo vệ mùa màng của nông dân, do đó sự phát triển quần thể chim yến bằng quy trình công nghệ này đã nâng mức tăng trưởng số lượng chim yến nhanh và bền vững.

Thành công của quy trình ấp nuôi nhân tạo chim yến hàng là cơ sở để phát triển nghề nuôi yến nhân tạo, tạo nguồn giống cung cấp cho các hang yến nhân tạo phát triển mới. Thành công của quy trình đã mở ra một nghề mới mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân và cộng đồng xã hội.

Với hiệu quả kinh tế xã hội đạt được từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Yến sào Khánh Hòa, sự thành công của quy trình công nghệ ấp nở nhân tạo nuôi chim con phát triển những hang yến mới, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn và phát triển quần thể đàn chim yến Khánh Hòa, tạo nền tảng vững chắc cho ngành nghề truyền thống rất cao quý của quê hương Khánh Hòa.

Hiện nay, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã tiến hành chuyển giao kỹ thuật công nghệ nuôi chim yến để lấy tổ ở các tỉnh trong cả nước như : Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Dương, Bình Thuận, Ninh Thuận, Gò Công – Tiền Giang, Thành phố Hồ Chí Min, Vũng Tàu, Bạc Liêu, Kiên Giang, ... Một số ngôi nhà yến đã bắt đầu thu hoạch tổ, quần thể đàn chim yến phát triển nhanh như ở Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Dương, Gò Công , Kiên Giang.

Tại tỉnh Khánh Hòa, thực hiện thông báo số 513/TB-UBND của UBND Tỉnh cho phép Công ty Yến sào Khánh Hòa thực hiện việc phổ biến và kiểm soát kỹ thuật nuôi thí điểm tại 50 hộ dân trong tỉnh theo phương pháp ấp nở trứng , tạo nguồn giống chim con để phát triển bầy đàn, Công ty đã tiến hành khảo sát chọn ra những hộ dân có khả năng đảm bảo các điều kiện về kỹ thuật, môi trường sinh thái chim yến, đầu tư vốn ban đầu, khả năng thành công cao và hiệu quả cho người nuôi. Mục tiêu của Công ty là tạo ra một quy trình công nghệ, kỹ thuật nuôi chim yến đạt hiệu quả cao nhất, giảm chi phí đầu tư thấp nhất trên cơ sở phù hợp với điều kiện của Việt Nam và phát triển bền vững.

Thực hiện các giải pháp kỹ thuật tại hang yến mới

Đảo yến Hòn Đỏ - Hòn Mai huyện Ninh Hòa

 Hang yến mới tại đảo Hòn Đôi huyện Ninh Hòa

 Vũ Nguyên

Về trước

Mọi thông tin về Website xin gởi về webmaster@ninhhoatoday.net