QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

MỤC LỤC THÔNG TIN NH

 

 

THÔNG TIN

NINH HÒA

 

 

Giải pháp cắt lũ cho hạ du sông Dinh

Hàng năm, mùa mưa lũ thường gây ngập lụt nghiêm trọng cho vùng hạ du sông Dinh (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa). Việc phối hợp xả lũ liên hồ trên lưu vực sông Dinh sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm thiểu thiệt hại đối với đời sống và sản xuất của người dân tại khu vực này.

 

 

 Xả lũ hồ Đá Bàn.


Lưu vực sông Dinh có 3 hồ chứa vừa và lớn gồm: Đá Bàn, Suối Trầu (hồ thủy lợi) và Ea Krông Rou (hồ thủy điện). Trong đó, Ea Krông Rou và Đá Bàn đã xây dựng quy trình vận hành đơn hồ. Tuy nhiên, 3 hồ này đều không có nhiệm vụ phòng lũ cho hạ du. Trong khi đó, vùng hạ du sông Dinh có mật độ dân cư khá đông đúc, cơ sở hạ tầng phát triển, các dự án kinh tế đang tập trung đầu tư. Việc nghiên cứu xây dựng quy trình điều tiết liên hồ Đá Bàn - Suối Trầu - Ea Krông Rou nhằm phối hợp xả lũ, giảm nhẹ hậu quả thiên tai là hết sức cần thiết. Chính vì vậy, UBND tỉnh đã chỉ đạo Viện Quy hoạch thủy lợi (QHTL) thực hiện đề tài Xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa: Đá Bàn, Suối Trầu và Ea Krông Rou.

Theo bà Đặng Thị Kim Nhung - Trưởng phòng Quy hoạch Trung Trung bộ và Tây Nguyên, Viện QHTL, chủ nhiệm đề tài, nhiệm vụ của chúng tôi là nghiên cứu, đề xuất quy trình vận hành thỏa mãn mục tiêu an toàn hồ chứa, giảm nhẹ lũ cho hạ du và không làm ảnh hưởng nhiều đến nhu cầu dùng nước hạ du. Thời gian qua, Viện QHTL đã tiến hành các bước như: Đo đạc địa hình lòng dẫn; khảo sát thu thập tài liệu dân sinh, kinh tế; điều tra, khảo sát hệ thống các hồ cùng hệ thống cơ sở hạ tầng trong vùng nghiên cứu. Đến nay, đề tài đã tổ chức được một hội thảo khoa học nhằm hoàn thiện bản dự thảo quy trình vận hành. Năm 2013, đề tài đã tiến hành đo lũ sau bão số 13 nhằm thu thập số liệu thực tế để kiểm định quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Dinh…

Để thực hiện đề tài, nhóm chuyên gia của Viện QHTL đã nghiên cứu, đánh giá điều kiện tự nhiên, dòng chảy lũ, hiện trạng phòng, chống lũ trên lưu vực sông Dinh. Từ đó, đề xuất quy trình vận hành liên hồ phù hợp dựa trên phương pháp mô phỏng và vận hành tối ưu hệ thống, kết hợp với sự hỗ trợ của các mô hình diễn toán thủy lực hệ thống sông như: NAM, MIKE 11, HEC RESIM… Đây là phương pháp tiên tiến đang được thế giới sử dụng để đánh giá tối ưu, có hiệu quả ứng dụng cao và đáng tin cậy.

Ông Nguyễn Thái Như Trị - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi: Xây dựng quy trình vận hành liên hồ có ý nghĩa lớn trong việc đánh giá và hạn chế tác động của mưa lũ đối với hạ du thị xã Ninh Hòa. Tuy nhiên, nếu thực hiện theo dự án thì sẽ có tác động ngay, xây dựng đề tài chỉ mang tính chất tiếp cận và đề xuất giải pháp là chính. Ảnh hưởng xả lũ của các hồ chứa khác trên địa bàn tỉnh mang tính chất đơn lẻ; riêng thị xã Ninh Hòa, các hồ có ảnh hưởng liên hoàn nên tỉnh cho phép triển khai đề tài này.

Theo đó, đề tài đã đề xuất nguyên lý vận hành như sau: Nếu mực nước hiện tại của các hồ: Đá Bàn lớn hơn 60m, Ea Krông Rou lớn hơn 600m và mực nước tại Trạm Thủy văn Ninh Hòa đang ở dưới mức báo động II; dự báo trong 24 giờ tới mực nước hồ Đá Bàn đang lên nhanh (có biên độ dao động khoảng 10cm/giờ), lưu lượng lũ đến hồ Ea Krông Rou có khả năng vượt mức cho phép thì 2 hồ đồng thời xả lũ với lưu lượng xả lớn hơn lưu lượng đến hồ để hạ dần mực nước hồ về cao trình mực nước đón lũ trong 24 giờ. Trong quá trình xả nước đón lũ, nếu mực nước tại Trạm Thủy văn Ninh Hòa vượt mức báo động II thì 2 hồ vận hành xả nước với lưu lượng bằng lưu lượng đến hồ để duy trì mực nước hồ ở mức hiện tại. Căn cứ vào lưu lượng nước đến hồ và mực nước hồ hiện tại, nếu dự báo trong 6 - 12 giờ tới lũ về 2 hồ đều đạt đỉnh thì vận hành các hồ giảm đỉnh lũ. Khi mực nước hồ đạt đến mực nước dâng bình thường, vận hành đảm bảo lưu lượng xả bằng lưu lượng nước đến hồ. Khi mực nước hồ đạt đến mực nước dâng bình thường mà lũ đến hồ còn tiếp tục tăng và có khả năng ảnh hưởng đến an toàn công trình thì chuyển sang chế độ vận hành đảm bảo an toàn công trình theo quy trình vận hành của các hồ Đá Bàn, Ea Krông Rou đã được cấp có thẩm quyền ban hành. Riêng hồ Suối Trầu do không có hệ thống điều tiết xả lũ nên chủ yếu vận hành nhằm chậm lũ cho hạ du…


Theo kế hoạch, năm 2013, đề tài sẽ hoàn thành. Tuy nhiên, các năm 2011, 2012 trên địa bàn không xảy ra lũ nên không thể tiến hành đo lũ. Việc đo lũ chỉ thực hiện được 1 lần trong cơn bão số 13 vừa qua. Vì vậy, nhóm nghiên cứu đề xuất gia hạn đề tài đến tháng 4-2014. Đồng thời, do 3 hồ thuộc quản lý của 2 Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương nên để triển khai kết quả đề tài, UBND tỉnh cần xem xét, quyết định và có thỏa thuận liên ngành giữa 2 bộ nói trên. Bà Đặng Thị Kim Nhung cho rằng: Trên thực tế, tổng dung tích phòng lũ theo đề xuất của quy trình vận hành còn nhỏ so với tổng dung tích lũ trên lưu vực sông Dinh; do vậy, khi quy trình đi vào vận hành chỉ có tác dụng làm giảm lũ, chậm lũ cho vùng hạ du. Để chống lũ hữu hiệu, thị xã Ninh Hòa cần kết hợp đồng bộ các giải pháp phi công trình và công trình như: Xây dựng đê, kè ở những vùng trũng thấp…  


P.L