QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hoa đồng về phố

Hai mươi sáu tháng chạp

Hôm nay, hoa đồng bắt đầu về phố. Từ ngã tư trung tâm thị trấn Ninh Hòa, trên con đường hai chiều mới mẻ, rộng rãi, thoáng đãng, đủ các loại hình xe lớn nhỏ chuyển hoa về… Chỉ đến ngày mai thôi, ở đây sẽ thành một đường hoa …

Phùng Tiết

Top of Form

Bottom of Form

 

thấy và ghi

Chiều nay, đi một vòng, ghi lại mấy tấm ảnh về hoa lá trong các sân , vườn để post lên cho vui, và cũng để thấy rằng ở quê ta , mới chỉ loanh quanh trong xóm thôi, cũng đã có nhiều thứ lắm…

 

* Còn đây, một nỗi buồn.....

và tôi...

 

Về trước

Mọi thông tin về Website xin gởi về webmaster@ninhhoatoday.net