QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

MỤC LỤC THÔNG TIN NH

 

 

THÔNG TIN

NINH HÒA

 

Cả nước có khoảng 237 hang yến

 

Ông Lê Hữu Hoàng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa cho biết, kết quả điều tra khảo sát hang đảo yến năm 2014 của Công ty cho thấy, cả nước có khoảng 237 hang yến lớn nhỏ. Trong đó, Khánh Hòa có 169 hang, Bình Định 16, Quảng Nam 9, Quảng Bình 4, Quảng Ngãi 3, Phú Yên 13, Ninh Thuận 9, Côn Đảo 14... Khánh Hòa là tỉnh có số lượng quần thể chim yến đảo lớn nhất nước. Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 200 đảo lớn, nhỏ ven bờ với nhiều hang động có cấu trúc phù hợp để chim yến sinh sống.

Công trình mái che lòng chảo Hang Trống A1.

Được biết, trên cơ sở thành công trong việc quản lý, khai thác, bảo vệ và phát triển quần thể chim yến hàng tại các hang đảo ở địa bàn Vạn Ninh, Cam Lâm, Ninh Hòa, Nha Trang, Cam Ranh cùng với việc ứng dụng các thành tựu trong nghiên cứu khoa học chuyên ngành về chim yến; các bí quyết kỹ thuật về nhân đàn, di đàn chim yến, Công ty đang phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nghiên cứu cấu trúc lồng hang, xác định những hang đảo có khả năng phát triển quần thể chim yến để thực hiện Đề án quy hoạch phát triển và quản lý các hang, đảo yến trên vùng biển tỉnh đến năm 2020. Hiện tại, Công ty đang quản lý khai thác 32 đảo yến với 169 hang yến. Theo đề án, Công ty sẽ quy hoạch phát triển thêm 63 đảo và hang yến mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới.


L.H.T