QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

MỤC LỤC THÔNG TIN NH

 

 

THÔNG TIN

NINH HÒA

 

 

Thu hồi KS Hải Yến Nha Trang để xây khu phức hợp

 

TTO - UBND tỉnh Khánh Hòa ký quyết định thu hồi gần 11.000m2 đất thuộc khách sạn Hải Yến (Nha Trang), giao Công ty TNHH Miền Nhiệt Đới Nha Trang thực hiện dự án XD khu phức hợp

Khu vực Khách sạn Hải Yến-NhaTrang nay đã chuyển thành Tropicana hotel. Ảnh: Phan Sông Ngân

Đây là dự án xây dựng khu phức hợp thương mại, khách sạn và căn hộ Tropicana Nha Trang trên gần 11.000m2 đất thuộc khách sạn Hải Yến nổi tiếng ở Nha Trang. Trong đó có 516m2 được sử dụng làm đường đi chung giữa khu phức hợp với khách sạn Viễn Đông.

Được biết, Công ty Miền Nhiệt Đới Nha Trang là công ty liên doanh giữa Công ty tư nhân Toàn Hải Nam với Công ty TNHH MTV Du lịch Khánh Hòa. Còn khách sạn Hải Yến vốn thuộc Công ty TNHH MTV Du lịch Khánh Hòa nhưng nay đã đổi thành Tropicana hotel.

Theo quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa thì “người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất” và tỉnh thu hồi giao lại cho doanh nghiệp tư nhân đã nêu thuê đến tháng 12-2062 để làm khu thương mại - khách sạn và căn hộ.    

P.S.N.