QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

MỤC LỤC THÔNG TIN NH

 

 

THÔNG TIN

NINH HÒA

 

 

 

Người trưởng thôn gương mẫu

Gần 25 năm giữ chức vụ trưởng thôn, ông Trần Ngô - Trưởng thôn Chấp Lễ, xã Ninh Thân, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa đã góp phần làm thay đổi bộ mặt của địa phương theo hướng tích cực.  


Chấp Lễ là thôn lớn nhất trong 8 thôn trên địa bàn xã Ninh Thân, có 443 hộ với hơn 2.350 nhân khẩu. Đất chật, người đông nên đời sống kinh tế của người dân trong thôn còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao so với các thôn khác. Với vai trò trưởng thôn, ông Trần Ngô đã phối hợp tích cực với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể của thôn triển khai nhiều hoạt động, phong trào mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.  

Cụ thể, ông đã phối hợp với Hội nông dân xã, huyện vận động hàng trăm lượt người dân trong thôn tham gia học các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật về vật nuôi, cây trồng, chuyển đổi mô hình sản xuất. Thực hiện chủ trương của Nhà nước, ông còn vận động người dân chuyển đổi phương tiện xe công nông sang xe ô tô vận tải, mở rộng kinh doanh ngành nghề sửa chữa, dịch vụ thương nghiệp. Nhờ chuyển đổi kịp thời, số hộ khá, giàu ở thôn tăng đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 20 hộ (chiếm 4,5%). Ngoài ra, thông qua sự vận động của ông, người dân trong  thôn đã ý thức và thực hiện tốt việc nộp thuế, thủy lợi phí, đóng góp xây dựng đường giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa với tỷ lệ đóng góp luôn đạt 90%. Đặc biệt, năm 2013, ông đã vận động người dân đóng góp 36 triệu đồng phí giao thông đường bộ và gần 73 triệu đồng (đạt 100% chỉ tiêu) để thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương. Năm 2015, đón đầu việc ưu tiên đầu tư xây dựng đường bê tông của thôn, ông đã tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng các đoàn thể ở thôn xây dựng kế hoạch triển khai vận động người dân tham gia. Thông qua hình thức vận động bằng cách lấy ý kiến của người dân tại hội nghị thôn, đi đến từng nhà để vận động, 100% người dân đã tích cực ủng hộ. Đến nay, người dân trong thôn đã đóng góp đủ 10% (gần 100 triệu đồng) vốn đối ứng trên tổng dự toán kinh phí làm đường của thôn năm 2015.

Hưởng ứng phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, từ năm 1998, ông Trần Ngô đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể cấp thôn, xã, huyện vận động người dân chung tay bảo vệ và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của thôn, làng. Nhờ đó, 15 năm qua, thôn Chấp Lễ luôn được công nhận là làng văn hóa cấp tỉnh. Hiện nay, trong thôn không còn tình trạng vứt rác bừa bãi trên các trục đường, dưới lòng sông; không còn hiện tượng rải vàng mã trên đường đưa tang; việc vận động học viên ra lớp phổ cập luôn đạt 100% chỉ tiêu.

Thông qua sự vận động của ông Trần Ngô, các phong trào như: tiêm chủng mở rộng, phòng, chống dịch bệnh, dân số kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh môi trường, khuyến học, khuyến tài… đều được sự hưởng ứng tích cực của người dân. Nhờ đó, bộ mặt của thôn đã thay đổi theo hướng tích cực, nhiều năm liền thôn Chấp Lễ dẫn đầu các thôn trong việc triển khai tốt các hoạt động, phong trào.

Ông Trần Ngô cho biết: Trước khi triển khai hoạt động, phong trào nào liên quan đến lợi ích của người dân, tôi đều phối hợp với chi bộ, đoàn thể của thôn xây dựng chương trình hành động cụ thể, sát với tình hình thực tế và điều kiện của địa phương. Sau đó, tôi đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà để vận động, giải thích cho người dân thấy được những lợi ích của hoạt động, phong trào đó. Gia đình tôi cũng luôn gương mẫu đi đầu thực hiện. Ngoài ra, tất cả các hoạt động, phong trào tôi đều công khai để người dân trong thôn biết, bàn và kiểm tra”.

Với những việc làm hiệu quả, thiết thực ấy, ông Trần Ngô đã nhận được bằng khen của UBND tỉnh, nhiều giấy khen của các ngành, các cấp, UBND thị xã Ninh Hòa. Năm 2003, ông vinh dự nhận được Huy chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” do Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam trao tặng.

T.L