QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ sưu tập đá của Phan Chánh Khiêm

Ninh Hoà đang có phong trào chơi đá và đi săn đá. Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu các bộ sưu tập của những người chơi đá Ninh Hoà.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Chụp bởi Phùng Tiết

Về trước

Mọi thông tin về Website xin gởi về webmaster@ninhhoatoday.net