QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

MỤC LỤC THÔNG TIN NH

 

 

THÔNG TIN

NINH HÒA

 

 

Xin làm dự án trong khu bảo tồn biển

đầu tiên của VN

Dự án khai thác đầu tư  được đề xuất xây dựng trên đảo Hòn Mun cùng 30.000m2 mặt nước biển tiếp giáp thuộc vùng lõi của khu Bảo tồn biển Hòn Mun, là vùng bảo vệ nghiêm ngặt của danh thắng quốc gia vịnh Nha Trang.

Đảo Hòn Mun trong vịnh Nha Trang thuộc Khu Bảo tồn biển đầu tiên của Việt Nam - Ảnh: Phan Sông Ngân

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa xem xét đề xuất đầu tư “Khu du lịch bảo tồn sinh thái biển Hòn Mun” trong khu Bảo tồn biển đầu tiên của Việt Nam tại đảo Hòn Mun trong vịnh Nha Trang.

Đề xuất trên đã được tỉnh Khánh Hòa đồng ý cho Công ty cổ phần Hòn Tằm Biển Nha Trang nghiên cứu lập dự án. Doanh nghiệp đề nghị được giao đất đảo Hòn Mun và 30.000m2 mặt nước biển tiếp giáp để lập dự án nhằm khai thác kinh doanh “Khu du lịch bảo tồn sinh thái biển Hòn Mun”.

Tuy nhiên, theo ông Lê Huy Toàn - phó chủ tịch UBND TP Nha Trang, đề án do công ty trình lên UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét trong cuộc họp vừa qua vẫn chưa đáp ứng được các yêu cầu nên đến nay lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa chưa chấp thuận.

Khu Bảo tồn biển Hòn Mun vốn được thành lập từ năm 2001. Mục tiêu ưu tiên hàng đầu là bảo vệ các giá trị đa dạng sinh học thuộc nhiều hệ sinh thái quan trọng (sinh vật biển, san hô, cỏ biển, rừng ngập mặn…) vô cùng phong phú trong vịnh Nha Trang. Chính phủ VN cam kết, phối hợp với Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN) tiếp nhận tài trợ từ Ngân hàng Thế giới (WB) của các tổ chức quốc tế: Quỹ Môi trường toàn (GEF), Cơ quan Phát triển quốc tế Đan Mạch (Danida), IUCN để xây dựng dự án sinh thái này tại vịnh Nha Trang.

PHAN SÔNG NGÂN