QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

MỤC LỤC THÔNG TIN NH

 

 

THÔNG TIN

NINH HÒA

 

 

 

Khánh Hòa: Xóa bỏ tình trạng lang thang ăn xin

 

UBND TP. Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, vừa ra mắt đội chuyên trách tập trung người lang thang xin ăn của thành phố nhằm góp phần tạo cảnh quan đô thị và môi trường du lịch văn minh, thân thiện.

Ảnh nguồn: baokhanhhoa.com.vn.

Theo báo cáo, trong 5 năm từ 2010 đến 2014, địa phương đã phát hiện và xử lý gần 1.000 trường hợp lang thang xin ăn, những đối tượng phần lớn là người ngoại tỉnh. Do chưa có những giải pháp phù hợp, thiếu kiên quyết nên tình trạng này thường xuyên tồn tại.

Vì vậy, với nguồn kinh phí hơn 7,7 tỷ đồng của đề án, thànhphố sẽ thực hiện mục tiêu không có người lang thang xin ăn trên địa bàn Nha Trang giai đoạn 2015-2020.

Theo đó, đội chuyên trách thường xuyên tiến hành tuần tra tại các khu di tích lịch sử, khu danh lam thắng cảnh, các điểm du lịch, bến tàu, bến xe…đồng thời kết hợp nguồn tin từ người dân cung cấp để phát hiện, xử lý các trường hợp lang thang xin ăn.

Sau khi phát hiện, các đối tượng này sẽ được điều tra, phân loại để có những giải pháp can thiệp phù hợp như đưa vào nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, đào tạo nghề, tạo việc làm hoặc vận động, tạo điều kiện trở về địa phương cư trú đối với trường hợp còn độ tuổi lao động, người ngoại tỉnh.

Cùng với giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trên địa bàn, thành phố Nha Trang phấn đấu đến năm 2020, tất cả xã, phường thuộc thành phố không có người của địa phương có hành vi lang thang xin ăn.

Quang Tuấn