QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

MỤC LỤC THÔNG TIN NH

 

 

THÔNG TIN

NINH HÒA

 

 

 

“Sửa sai” cho nhà hàng che biển Nha Trang

Công ty TNHH Bốn Mùa Nha Trang vừa trình hai “phương án thiết kế kết hợp” để tỉnh cho điều chỉnh kiến trúc cải tạo công trình nhà hàng Eland Four Seasons đang che chắn cảnh quan biển Nha Trang.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, Công ty TNHH Bốn Mùa Nha Trang vừa trình hai “phương án thiết kế kết hợp” để tỉnh xem xét, cho điều chỉnh kiến trúc cải tạo công trình nhà hàng Eland Four Seasons đang che chắn cảnh quan biển Nha Trang.

Sở xin ý kiến góp ý của các sở ngành, tổ chức có chuyên môn liên quan và các kiến trúc sư, nhằm hoàn thiện phương án thiết kế “sửa sai” cho công trình nhà hàng Eland Four Seasons để trình UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét quyết định.

Về hai “phương án thiết kế kết hợp” mới được trình, theo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, Công ty TNHH Bốn Mùa Nha Trang đã thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh là “kết hợp và lựa chọn ưu điểm để nghiên cứu hoàn chỉnh phương án tối ưu nhất” từ hai phương án kiến trúc đã được trao giải nhì trong cuộc thi tìm ý tưởng kiến trúc cải tạo công trình nhà hàng Eland Four Seasons vào tháng 8-2015.

Theo chủ tịch Hội Kiến trúc sư Khánh Hòa Nguyễn Văn Lộc, một trong hai phương án mới vừa nêu đã thể hiện được nhiều thông thoáng ở phần trệt của nhà hàng Eland Four Seasons, nhưng phần mái công trình thì cần phải được điều chỉnh để thay đổi các hình khối cho có sự hài hòa với cảnh quan xung quanh…

PHAN SÔNG NGÂN