QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

MỤC LỤC THÔNG TIN NH

 

 

THÔNG TIN

NINH HÒA

 

 

Ninh Hòa: Tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi

 

Để giảm thiểu thiệt hại do hạn hán gây ra, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đang triển khai nhiều giải pháp, trong đó tập trung vào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Những năm gần đây, biến đổi khí hậu đã khiến diện tích gieo trồng, thả vật nuôi trên địa bàn thị xã giảm mạnh, năng suất, chất lượng theo đó cũng giảm. Cụ thể, chỉ tiêu về sản lượng lúa năm nay dự kiến chỉ đạt khoảng 40% so với kế hoạch; năng suất giảm khoảng 10 tấn/ha khiến người trồng mía đang phải điêu đứng; do nắng hạn, độ mặn tăng lên, con tôm chậm lớn, chết yểu diễn ra trên diện rộng, kéo theo đó là những vụ mùa thất bát.

 

Gần 7.000ha lúa ở Ninh Hòa đã thu hoạch xong không thể xuống giống vụ tiếp theo

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi không phải là vấn đề mới được địa phương đưa ra bàn thảo. Trên thực tế, một số cây trồng phù hợp, hiệu quả hơn đã được mạnh dạn ứng dụng, đầu tư. Cây tỏi bén duyên với Ninh Hòa và nhanh chóng khẳng định hiệu quả; mô hình trồng rau an toàn mang về thu nhập cao cho người dân như một xu hướng mới của sản xuất nông nghiệp.

Trước sự khắc nghiệt của thời tiết, hầu hết diện tích sản xuất đều phải tạm ngưng vì thiếu nước. Một lần nữa, vấn đề chuyển đổi cây trồng, vật nuôi lại được thị xã đưa ra bàn thảo. Ông Trần Văn Minh - Chủ tịch UBND thị xã cho biết, theo kế hoạch, diện tích gieo trồng lúa hè thu năm 2016 của thị xã là 8.319ha; tuy nhiên, do hạn hán, diện tích đảm bảo nước tưới có thể sản xuất chỉ được 1.211ha, diện tích phải bơm tưới 140ha, diện tích có thể chuyển đổi cây trồng 75ha, còn lại 6.893ha không thể sản xuất. Nắng hạn đang khiến cho kế hoạch sản xuất nông nghiệp của địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng, chắc chắn các chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp đề ra trong năm nay sẽ không hoàn thành. “Địa phương đang tích cực để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, trước mắt tập trung vào những vùng có địa hình đồi dốc cao, những nơi thường xuyên thiếu nước”, ông Minh nói.

Theo ông Đặng Cửu, Trưởng phòng Kinh tế thị xã, địa phương đang tập trung phát triển một số cây trồng có khả năng tiêu tốn nước ở mức thấp nhất nhưng vẫn có năng suất theo hướng hình thành các vùng chuyên canh gắn với công nghiệp chế biến; khuyến khích người dân hoạt động chăn nuôi dần theo hướng công nghiệp, chất lượng cao. Bên cạnh đó, nuôi trồng thủy sản theo hướng tập trung, kết hợp với bảo vệ môi trường và lấy con tôm sú, tôm thẻ chân trắng và các loài nhuyễn thể làm trọng điểm.

Theo lãnh đạo UBND thị xã, từ nay đến năm 2020, địa phương duy trì diện tích gieo trồng hàng năm khoảng 8.000ha lúa, trong đó chú trọng sản xuất giống lúa chất lượng cao, kiên quyết chuyển đổi những diện tích  trồng lúa 1 vụ, kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác. Bên cạnh đó, tập trung trồng cây bắp nhằm phục vụ chế biến chăn nuôi với diện tích khoảng 1.500ha; nâng diện tích và ổn định vùng trồng rau lên 2.000ha. Riêng cây mì, diện tích hiện có khoảng 480ha, trong thời gian tới sẽ giảm xuống còn 150ha, những khu vực kém hiệu quả sẽ chuyển đổi sang trồng cây công nghiệp ngắn ngày hoặc trồng cỏ phát triển chăn nuôi bò.

Với các loại cây công nghiệp, ngoài việc điều chỉnh lại diện tích trồng cho phù hợp, nhiệm vụ trọng tâm mà ngành Nông nghiệp Ninh Hòa đặt ra là phải sản xuất theo hướng tập trung, không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng. Trong đó, hơn 11.200ha mía hiện nay sẽ giảm xuống còn khoảng 9.000ha; diện tích trồng điều (hiện có hơn 1.000ha) nhiều khả năng sẽ được giảm xuống vì chưa thực sự mang lại hiệu quả cao. Ninh Hòa cũng có khoảng 400ha cây cao su trồng tại các xã: Ninh Tân, Ninh Tây, Ninh Xuân. Thời gian tới, cây trồng này cũng được rà soát, đánh giá để có định hướng phát triển. Riêng cây dừa xiêm, đặc biệt là 100ha dừa ở Ninh Đa đang hoàn thiện quá trình xây dựng thương hiệu và sẽ là cây trồng chủ lực của xã này.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, Ninh Hòa đặt ra mục tiêu phát triển nuôi bò, heo, gà, vịt theo hướng tập trung vào mô hình gia trại, trang trại quy mô lớn. Đến năm 2020, nâng tổng đàn bò lên 28.000 con, đàn heo lên 37.000 con. Với nuôi trồng thủy sản, một số diện tích nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng đã được người dân chuyển đổi sang các đối tượng nuôi khác như: ốc hương, cá, cua…


HỒNG ĐĂNG - HẢI LĂNG