QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

MỤC LỤC THÔNG TIN NH

 

 

THÔNG TIN

NINH HÒA

 

 

Đêm Văn ngh Vu Lan và  M

 

Vi truyn thng tri ân và báo ân nhân mùa Vu Lan Báo hiếu PL.2560, vào lúc 19g 30 ngày 14-8-2016  (12-7-Bính Thân) ti Trung tâm Văn hóa tnh Khánh Hòa đường 2 tháng 4 thành ph Nha Trang,  Ban Thông tin Truyn thông GHPGVN tnh Khánh Hòa phi hp vi Trung tâm Văn hóa tnh long trng t chc Đêm Văn ngh vi  ch đ “Vu Lan và M”.

Đến d và phát niu khai mc có HT.Thích Nguyên Quang- Uv. HĐTS, Phó Trưởng Ban Tr s GHPGVN tnh - Chánh Thư ký  -  Trưởng Ban Thông tin Truyn thông GFHPGV tnh Khánh Hòa; TT.Thích Thin Phước- Phó Thư ký - Chánh Văn Phòng - Phó Ban Thường trc Ban Thông tin Truyn thông GHPGVN tnh; TT.Thích Giác Nghĩa- Phó Trưởng Ban Nghi l GHPGVN tnh; ĐĐ. Thích Hu Pháp- Phó Trương Ban Thông tin Truyn thông GHPGVN tnh - Trưởng Ban T chc và Đo din chương trình Đêm Văn ngh.

V phía lãnh đo chính quyn có Ông Lê Văn Hoa- Phó Giám Đc S Văn Hóa va Th thao Du lch  tnh;  Ông Nguyn Hu Dinh – Phó ban Tôn giáo tnh; Ông Nguyn  Phương Đông- Giám Đc Trung tâm Văn hóa tnh và đông đo đng bào Pht t, các cơ quan Thông tn báo chí đến ghi hình và đưa tin chương trnh Đêm Văn ngh

HT. Thích Nguyên Quang- Uv HĐTS, Phó Trưởng Ban Tr s- Chánh Thư ký- Trưởng Ban Thông tin Truyn thông GHPGVN tnh Khánh Hòa đc din văn khai mc  nói lên mc đích  ý nghĩa Đêm Văn ngh nhân mùa Vu Lan Báo hiếu PL.2560 hát v M ca ngi công ơn tri bin ca M  và nhân dp này Ban Thông tin Truyn Thông GHPGVN tnh Khánh Hòa ra mt trang Thông tin đin t phatgiaokhanhhoa.vn chào mng K nim 35 năm thành lp Giáo hi PGVN.

Tiếp theo là nghi thc Cài hoa Hng chư  Tôn đc và quý v lãnh đo: “Hoa trng, đ- hng- vàng  đu ý nghĩa. Nguyn lòng rng luôn th kính M Cha”…

Bài hát m màn đêm Văn ngh: “Pht giáo Viêt Nam sáng ngi hào quang” – sáng tác thơ Thích Tinh Diu, âm nhc Quý Luân, biên đo Ái Quc- Quang Trung. Biu din Câu lc b Ca sĩ tr, Câu lc b Vũ đoàn My friends thuc Trung tâm Văn hóa tnh Khánh Hòa tht hoành tráng và n tượng, cun hút khán giã ngày t đu. Chương trình đêm Văn ngh Vu Lan hát v M vi 16 tiết mc  gm ca, múa, ca c, đc tu đàn bu, ngâm thơ do các ca sĩ tp.H Chí Minh, ca sĩ Pht t Khánh Hòa thc hin. Đc bit liên khúc  Huyn thoi M - Bông Hng cài áo sáng tác c Nhc sĩ Trnh Công Sơn - Xuân Hng đã dn dt khán giã hi tưởng, rung đng, cm xúc dâng trào, nh v tình M mt tình cm  thiêng liêng, cao quý luôn hin hu trong mi người con dành cho đng sinh thành Đúng là: “Lên non mi biêt non cao. Nuôi con mi biết công lao M già” 

Chương trình Đêm Văn ngh Vu Lan hát v M tht xúc đng khép li sau li Cám ơn ca ĐĐ. Thích Hu Pháp- Phó ban Thông tin Truyn thông GHPGVN tnh Khánh Hòa- Trưởng Ban T chc và phn Ban Tr s GHPGVN tnh Khánh Hòa Tuyên dương công đc các nhà Tài tr

Trí Bu –Tháng 8/2016

Một số hình ảnh